Pod hasłem „Niech żyją rośliny!” 16 i 17 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ miała miejsce II edycja imprezy „Fascynujący Świat Roślin”

Podglądali rośliny

Impreza stanowiła część światowej akcji Fascination of Plants Day, odbywającej się pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach. Jej celem było przedstawienie ludzi, dla których największą fascynacją są rośliny, i przekazanie przesłania o tym, jak ważna jest wiedza o roślinach w wielu dziedzinach naszego życia. Obchody „Fascynującego Świata Roślin” odbywały się pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Uczestnicy zajęć uczą się technik przygotowywania preparatów mikroskopowych
Uczestnicy zajęć uczą się technik przygotowywania preparatów mikroskopowych

16 maja, w ramach sesji plenerowej, odbyło się aż 37 wycieczek i warsztatów prowadzonych poza murami uczelni nie tylko przez pracowników WBiOŚ, ale też licznych partnerów zewnętrznych, którzy włączyli się w tegoroczne wydarzenie.

Drugiego dnia budynek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Jagiellońskiej 28 stał otworem przed uczestnikami licznych wykładów, warsztatów, laboratoriów, konkursów i pokazów aż do godziny 19.00. Program imprezy był bardzo bogaty. Odbyły się aż 54 różne tematycznie zajęcia w 6 kategoriach, tj. pokaz, wykład, quizy i konkursy, wystawy, laboratorium i warsztaty. Przygotowano blisko 1700 miejsc na różnych zajęciach – o 661 miejsc więcej niż w roku ubiegłym.

Tegoroczną imprezę wsparli liczni sponsorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oficyna Wydawnicza Multico, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie, Ogród Śląski. Antoni Żurek, Egzotarium w Sosnowcu, Nomak – produkty ekologiczne oraz urzędy miast: Katowic, Chorzowa, Sosnowca, Gliwic i Zabrza.

Na obchody Fascynującego Świata Roślin zaproszeni zostali goście specjalni, m.in. dr Halina Galera, adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno. Rośliny w służbie miłości”, oraz dr inż. Kazimierz Szabla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, który w swym wykładzie pt. „Odrodzony jak Feniks z popiołów – narodziny lasu po wielkim pożarze” opowiedział historię największego w Polsce pożaru, który miał miejsce w 1922 roku – pożaru lasów Rudzko-Rudziniecko-Kędzierzyńskich.

Wielką atrakcją tegorocznej edycji imprezy było „spotkanie” z najgrubszym drzewem świata, cypryśnikiem meksykańskim, rosnącym w Santa Maria del Tule na południu Meksyku. Akcja odbyła się jednak nie w Meksyku, ale na dziedzińcu WBiOŚ przy ul. Jagiellońskiej 28, gdzie uczestnicy spotkania utworzyli krąg, odmierzając w ten sposób obwód gigantycznego drzewa, sięgający 58 metrów. Gigant z Nowego Świata jest niewspółmiernie wielki w porównaniu z najgrubszym drzewem Europy, dębem szypułkowym z Norra Kvil w Szwecji, mającym obwód 15,5 metrów, i najgrubszym drzewem Śląska – a zarazem Polski – lipą drobnolistną z Cielętnik, o obwodzie 10,5 metrów.

W ramach Fascynującego Świata Roślin odbył się konkurs fotografii przyrodniczej „Przyglądamy się naturze”. Uczestnicy nadesłali zdjęcia w trzech kategoriach tematycznych: moje ulubione drzewo; podglądamy rośliny, czyli małe jest piękne (makrofotografia botaniczna) oraz rośliny i ich zapylacze. Sponsorem nagród w konkursie była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, które młodym fotografom wręczał dyrektor tej placówki, dr inż. Kazimierz Szabla.

Statystyki dowodzą, że impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W tym roku wzięli w niej udział uczniowie z 19 szkół podstawowych (w roku 2012 z 6 szkół), 21 gimnazjalnych (2012 – 10) i 13 ponadgimnazjalnych (2012 – 7). Wśród szacunkowych 800 osób uczestniczących w zajęciach 39 proc. stanowili gimnazjaliści, 29 proc. uczniowie szkół podstawowych, 24 proc. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a 8 proc. studenci. W stosunku do roku ubiegłego widoczny jest jedynie spadek liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w 2012 stanowili oni aż 53 proc. uczestników). Wydaje się, że to dobra tendencja, dająca perspektywy na trwałe zaszczepienie zainteresowania biologią uczniom szkół niesprofilowanych.

Komitet Organizacyjny kieruje słowa podziękowania do wszystkich osób i instytucji, które włączyły się w przygotowania II edycji Fascynującego Świata Roślin. Bez ich wspólnego wysiłku zorganizowanie tak wielkiej imprezy nie byłoby możliwe.

Autorzy: Anna Orczewska
Fotografie: Łukasz Małkowski