Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza, organizowana od 17 lat przez pracowników Katedry Materiałoznawstwa Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Finał XVII Konkursu Wiedzy Technicznej

Pomysłodawcą imprezy jest prof. dr hab. Jan Ilczuk, który od początku, wraz z gronem współpracowników, przygotowuje testy sprawdzające poziom wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących, jak i technicznych.

Patronat nad XVII Konkursem Wiedzy Technicznej objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci miast: Sosnowca – Kazimierz Górski, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. Do grona patronów dołączył w tym roku również prezes Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik. Do grona przyjaciół i sponsorów Konkursu dołączyli w tym roku: prezes KSOiN Mieczysław T. Koczkowski oraz firmy Rudpol–Opa, Bomar i ChorzowskoŚwiętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Nagrody ufundowała również Agencja Rozwoju Lokalnego SA z Sosnowca.

Laureatem I miejsca został Jakub Lorenc z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Miłosza w Jaworznie. Na drugim miejscu znalazł się Damian Żuchowicz z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, zaś na III uplasował się Mikołaj Złotkowski z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.

Na słowa podziękowania zasługują nauczyciele i opiekunowie konkursowiczów, a szczególnie ci, których uczniowie zajęli najwyżej punktowane miejsca w tegorocznym konkursie. I tak nagrody ufundowane przez Uczelnianą Organizację Związkową ZNP otrzymali: mgr Witold Ochman z II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, mgr Maria Piasny z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i mgr Andrzej Niedzielski z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Wręczając nagrody wyróżnionym nauczycielom, prezes ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska podkreśliła ciężką pracę nauczycieli i pracowników oświaty, dodając, że za sukcesem ucznia stoi konkretny nauczyciel, który dzięki swojej pracy i pasjom przyczynia się do rozwoju swoich podopiecznych, rozbudza w nich zainteresowanie naukami technicznymi i wzmacnia ich kompetencje naukowo-techniczne, matematyczno- fizyczne i informatyczne.

Istotne jest to, że młodzież, przygotowując się do udziału w konkursie, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, a także pogłębia wiedzę techniczną w zakresie umiejętności logicznego myślenia i działania. Konkurs to także forma promocji Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz całej uczelni.