Nekrologi


Pani
Prof. Halinie Rusek
Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie w latach 2002–2005,
dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 2005–2012,
kierownik Zakładu Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych
wraz z Rodziną

wyrazy współczucia i głębokiego żalu oraz słowa otuchy po śmierci

Mamy

składają
Rektor, Prorektorzy, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Prodziekanowi ds. nauki i rozwoju
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Dr. Andrzejowi Tycowi

z powodu śmierci Ojca

składa dziekan oraz społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi