6. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”

Od 7 do 12 listopada 2012 r. w kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbyła się szósta edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”. Imprezę poprzedziła akcja promocyjna na ulicach
Katowic
Od 7 do 12 listopada 2012 r. w kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbyła się szósta edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”. Imprezę poprzedziła akcja promocyjna na ulicach Katowic
Pomysłodawcy i współorganizatorzy festiwalu: dr Ryszard Kulik i prof. UŚ dr hab. Piotr
Skubała
Pomysłodawcy i współorganizatorzy festiwalu: dr Ryszard Kulik i prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała
Wykład inauguracyjny wygłosił dr Janusz Korbel – ekolog, dziennikarz, współzałożyciel
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i miesięcznika „Dzikie Życie”, prezes Towarzystwa
Ochrony Krajobrazu oraz autor blogu o Puszczy Białowieskiej
Wykład inauguracyjny wygłosił dr Janusz Korbel – ekolog, dziennikarz, współzałożyciel Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i miesięcznika „Dzikie Życie”, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu oraz autor blogu o Puszczy Białowieskiej


Fotografie: Monika Duda, Agnieszka Szymala