Kronika UŚ

Jubileuszowa wystawa w Galerii Uniwersyteckiej

Jubileusz 40-lecia pracy twórczej prof. zw. z przew. kwal. II st. Anny Kowalczyk-Klus i prof. zw. Eugeniusza Delekty, pracowników Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie, stał się okazją do zorganizowania wystawy rysunku i grafiki tych artystów, związanych niemalże od początku swojej działalności z Uniwersytetem Śląskim. Wystawę otwarto 8 października – w dniu inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na cieszyńskich wydziałach UŚ. Jubileuszową wystawę w Galerii Uniwersyteckiej można było oglądać przez cały październik.

Śląski Klub Profesorski

24 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się spotkanie otwierające cykl międzyuczelnianych konwersatoriów interdyscyplinarnych, organizowanych w ramach Śląskiego Klubu Profesorskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety XXI wieku – XXI wiek wiekiem uniwersytetów” wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Celem działalności Śląskiego Klubu Profesorskiego jest przede wszystkim integracja śląskiego środowiska naukowego. Podczas spotkań będą poruszane najistotniejsze problemy związane zarówno z prowadzonymi badaniami naukowymi, zwłaszcza tymi, które poprzez swoje aplikacje i odniesienia praktyczne łączą świat uniwersytecki ze światem życia codziennego, jak również z nurtującymi społeczność akademicką zagadnieniami organizacji życia zawodowego i innymi pragmatycznymi aspektami działalności badawczej oraz dydaktycznej.

Posiedzenie RKRUA

29 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Uczestników spotkania przywitał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący RKRUA. Spotkanie było okazją do omówienia m.in.: kwestii finansowania szkolnictwa wyższego, funduszy europejskich w perspektywie budżetowej, projektów kluczowych RPO w nowej perspektywie finansowania EU, propozycji koncepcji merytorycznej Śląskiego Parku Nauki, sytuacji śląskich uczelnianych biur karier czy współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców (partnerstwo publiczno-prywatne). Podczas posiedzenia przeprowadzono również wybory na wiceprzewodniczącego i sekretarza RKRUA.

Wampiriada 2012

29 października odbyła się kolejna edycja akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada 2012”. Uczestnicy wydarzenia spotkali się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przywitał ich JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Rektor podpisał „cyrograf” i wyraził zgodę na wysysanie studenckiej krwi. Następnie pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach pod przewodnictwem dyrektora Stanisława Dyląga, przebrani za wampiry i czarownice, przemaszerowali pod hotel Katowice, gdzie znajdowały się specjalistyczne ambulanse do pobierania krwi. „Wampiriada” to największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa prowadzona w środowisku akademickim. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Porozumienie z Future Processing

30 października zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, a firmą Future Processing Sp. z o.o., której przedstawicielem był Jarosław Czaja, prezes zarządu. Współpraca obejmie m.in.: realizację wspólnych projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych (organizację szkoleń, konferencji, praktyk i staży dla studentów UŚ), konsultowanie programów kształcenia w celu podnoszenia jakości kwalifikacji absolwentów uczelni oraz udział w konsultowaniu prac dyplomowych, realizację wspólnych studiów podyplomowych, wyposażenie i doposażanie infrastruktury laboratoryjnej uniwersytetu.

Wykład dr. Adama Goldwyna

30 października na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, podczas którego wykład pt. „Achaeans, Athenians and Americans in the Post 9/11 Era: Comparing Empires in »The New York Times«” wygłosił dr Adam Goldwyn z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja). Wizyta odbywała się w ramach realizacji projektu badawczego „Transformations and Adaptations of Byzantine Heritage in Modern Europe 1500–2010”, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Współorganizatorami spotkania byli Zarząd Koła Katowickiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Porozumienie z firmą ELBIT Śliwińscy

5 listopada podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a firmą ELBIT Śliwińscy sp. j., której przedstawicielem była współwłaścicielka dr Tamara Śliwińska. Współpraca obejmie m.in.: działanie na rzecz wdrożenia wynalazku „Sposób uszczelniania powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach”, realizację wspólnych projektów naukowo- badawczych, konsultowanie programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych na uczelni, podejmowanie wspólnych działań na rzecz komercjalizacji własności intelektualnej uniwersytetu.

Spotkanie z cyklu „Europa na rozdrożu”

7 listopada na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się spotkanie z cyklu „Europa na rozdrożu”. Uczestnicy dyskutowali na temat książek: Europa, droga rzymska Remiego Brague’a oraz Problem politycznej jedności w Europie Marka A. Cichockiego. W panelu udział wzięli: dr Marek A. Cichocki, dr Tomasz Słupik, dr hab. Jacek Surzyn. Organizatorem wydarzenia była „Teologia Polityczna”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz Koło Naukowe Politologów UŚ.

Otwarcie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej

6 listopada w budynku Instytutu Matematyki UŚ odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner. Przecięcia wstęgi dokonali: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju; prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką, prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor CINiBA i Biblioteki UŚ; Ellen Germain, konsul generalna Stanów Zjednoczonych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta i regionu, Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, British Council, Goethe Institut i Alliance Française oraz dyrektorzy regionalnych bibliotek naukowych i publicznych. Katowicka placówka American Corner jest szóstą w Polsce, dotychczas podobne ośrodki powołano w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Radomiu i Lublinie. Poza dostępem do książek, mediów i baz danych, dotyczących tematyki Stanów Zjednoczonych, instytucje te są również miejscami wydarzeń kulturalnych. Porozumienie, na mocy którego zostało utworzone Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji – American Corner, zostało podpisane 29 marca 2012 r. Dokument o współpracy pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP i Uniwersytetem Śląskim podpisali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz konsul generalna USA Allen Greenberg.

6. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”

Od 7 do 12 listopada w kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbywała się szósta edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”, którego współorganizatorem był Uniwersytet Śląski w Katowicach. Towarzyszące projekcjom dyskusje poprowadzili pracownicy uczelni: prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała oraz dr Ryszard Kulik. W programie znalazły się: koncert Kapeli ze Wsi Warszawa, projekcje filmowe, dyskusje, wykłady dr. Janusza Korbela i Jacka Szklarka, pokaz Grzegorza Leśniewskiego, spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Elżanowskim oraz Krystianem Matyskiem, wspólne gotowanie z Magdaleną Cielengą- -Wiaterek (autorką blogu http://zielenina.blogspot.com) i poczęstunek wegetariański.

50. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

10 i 11 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbyła się 50. jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania eksponatów oraz wyrobów jubilerskich, a także zakupienia niektórych okazów minerałów, skał, skamieniałości, współczesnych muszli oraz wyrobów biżuteryjnych. Dopełnieniem wystawy była sesja popularnonaukowa, podczas której wykłady wygłosili m.in.: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek: „Zabójcze piękno? O kolekcjonowaniu minerałów promieniotwórczych”; dr Włodzimierz Łapot: „Brylanty z grafitu”; dr Justyna Ciesielczuk, dr hab. Magdalena Misz-Kennan, mgr Tomasz Krzykawski: „Piękno minerałów wykwitających na palących się hałdach powęglowych Górnego Śląska”; dr Andrzej Boczarowski: „Prawdziwy wehikuł czasu”.

V Dzień Kultury Arabskiej

15 listopada, w ramach obchodów czterdziestolecia anglistyki, w Instytucie Języka Angielskiego miała miejsce piąta edycja Dnia Kultury Arabskiej. To największe w regionie wydarzenie poświęcone kulturze, tradycji, literaturze i zwyczajom krajów arabskich. Impreza stała się okazją do poznania tajemnic Bliskiego Wschodu, a także spotkania z kulturą arabską. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in.: konkurs wiedzy o świecie arabskim; arabski pokaz mody − prezentację strojów tradycyjnych; pokaz tańca brzucha w wykonaniu Tahiry Orient i pokaz tańca indyjskiego w wykonaniu zespołu TAAL. Podczas Dnia Kultury Arabskiej dostępne były również stoiska z arabskimi ciastami i herbatą, na innych natomiast uczono kaligrafii, prezentowano tatuaże henną oraz arabski makijaż.

Konferencja pt. „Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka”

15 i 16 listopada w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature - Religion - Comparative Studies”. Sesja zorganizowana została przez Katedrę Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego z okazji jubileuszu 10-lecia jej istnienia.

Konferencja pt. „Codzienność oświeconych”

15 i 16 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pracowników i studentów pt. „Codzienność oświeconych”. Uczestnicy sesji poddali refleksji różne aspekty, realia i konkretne zjawiska kultury XVIII stulecia. Wydarzeniu towarzyszyło przedstawienie w Teatrze Korez, przygotowane przez członków Koła Oświeconych. Studenci wystawili fragmenty dwóch osiemnastowiecznych sztuk: „Kawy” i „Panny na wydaniu” Adama Kazimierza Czartoryskiego. Stroje historyczne i elementy scenografii do spektakli udostępnił Teatr Śląski. Organizatorem sesji było Koło Oświeconych działające w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

The 5th World Biennial of Student Poster Novi Sad 2012

16 listopada opublikowano listę zakwalifikowanych uczestników The 5th World Biennial of Student Poster Novi Sad 2012. Wśród prac wybranych przez jurorów znalazły się plakaty studentów i absolwentów Instytutu Sztuki w Cieszynie. Autorzy prac to: Monika Cecota, Damian Chomątowski, Iwona Cichy, Beata Grzeganek, Martyna Sobolewska, Beata Sosnowska. Wśród 240 finalistów z całego świata znalazło się w sumie dwunastu Polaków. W skład międzynarodowego jury piątej edycji biennale organizowanego przez University of Novi Sad i the Academy of Arts in Novi Sad wchodzą wybitni projektanci: Dan Reisinger (Izrael), Lex Drewinski (Polska/ Niemcy), Kari Piippo (Finlandia), Boris Ljubičić (Chorwacja), Simonida Dobanovački (Serbia).

Nominacje do tytułu „Popularyzator Nauki 2012”

W VIII edycji konkursu „Popularyzator Nauki” znaleźli się kandydaci z Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, oraz „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie najlepszych popularyzatorów nauki w dwóch kategoriach: naukowiec lub instytucja naukowa oraz dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa. Kapituła konkursu wybierze laureatów pod koniec listopada 2012 roku, a 5 grudnia w Centrum Prasowym PAP odbędzie się ceremonia wręczenia nagród. Konkurs „Popularyzator Nauki” jest organizowany przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.naukapolska.pap.pl.