Uczestnicy sympozjum wyrazili wdzięczność dla bł. Jana Pawła II – inicjatora wspólnych spotkań międzyreligijnych
Sympozjum międzyreligijne na Wydziale Teologicznym

Jednym głosem

26 października – w przeddzień międzyreligijnego spotkania w Asyżu papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, wiernych światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli – na Uniwersytecie Śląskim odbyło się Międzyreligijne Sympozjum Naukowe pod hasłem „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”.

Organizatorami wydarzenia byli: archidiecezja katowicka, Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice (Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów) we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach i Śląskim Oddziałem Ligi Muzułmańskiej, zaś patronat honorowy nad sympozjum objęli, a także wzięli w nim udział: JE Abp Damian Zimoń – metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, bp Tadeusz Szurman – zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezydent Katowic Piotr Uszok i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele nauki, instytucji kultury, wspólnot i ruchów religijnych, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów a także mieszkańcy Katowic. O międzyreligijnym charakterze sympozjum świadczyła obecność przedstawicieli społeczności żydowskiej, na czele z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem i przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Włodzimierzem Kacem, oraz wspólnoty muzułmańskiej wraz z muftim Ligi Muzułmańskiej w Polsce Nedalem Abu Tabaqiem i przewodniczącym Rady Najwyższej Ligi Muzułmańskiej w Polsce Samirem Ismailem, którzy – wspólnie z ks. prof. UŚ dr. hab. Andrzejem Żądło, dziekanem Wydziału Teologicznego – brali udział w dyskusji na temat prawdy i pokoju w tradycji chrześcijaństwa, Torze i Koranie. Wśród prelegentów sympozjum byli także ks. dr Tadeusz Czakański, inicjator dialogu i spotkań chrześcijańsko- muzułmańskich w Katowicach, ks. dr Jacek Wojciech oraz prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek.

Uczestnicy sympozjum wyrazili wdzięczność dla bł. Jana Pawła II – inicjatora wspólnych spotkań międzyreligijnych, oraz przekonanie, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami prawdy i pokoju, gotowymi podejmować nowe wyzwania w duchu wspólnie przeżywanego doświadczenia braterstwa.

Podsumowaniem sympozjum było uroczyste odczytanie apelu o pokój. W imieniu chrześcijan dokonał tego (w języku polskim) o. dr Witosław Sztyk OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego OFM w Katowicach, w imieniu społeczności żydowskiej (w języku hebrajskim) – naczelny rabin Górnego Śląska Jehoshua Ellis, w imieniu społeczności muzułmańskiej (po arabsku) – przewodniczący Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej Abdul Jabbar Koubaisy. Sympozjum uświetnił kompozytor i muzyk Józef Skrzek, wykonaniem utworu Viator – Znak Pokoju.

Upamiętnieniem sympozjum było posadzenie 3 listopada, przed katowicką katedrą Chrystusa Króla, buku – symbolu wspólnego pielgrzymowania w prawdzie i pokoju wyznawców różnych religii Górnego Śląska. W akcji sadzenia drzewka udział wzięli m.in.: prezydent Katowic Piotr Uszok, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło oraz przedstawiciele trzech religii: ks. bp Gerard Bernacki, Jehoshua Ellis i Abdul Jabbar Koubaisy.

Apel o pokój między wyznawcami różnych religii
Ten, kto pielgrzymuje do Boga, przekazuje pokój,
ten, kto buduje pokój, zbliża się do Boga

25 lat temu w Asyżu przedstawiciele różnych religii świata dali świadectwo, że religia jest czynnikiem jedności i pokoju, a nie podziału i konfliktów.

Dziś, w duchu Asyżu, także my, wyznawcy trzech wielkich religii, zgromadzeni w Katowicach, chcemy przekazać nasz wspólny apel o pokój.

Razem potwierdzamy, że szczere poszukiwanie Boga oraz zaangażowanie wiernych wszystkich religii w przeżywanie własnej wiary prowadzi do poszanowania godności człowieka.

Przekonani o podstawowej prawdzie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, który z miłości powołał nas do życia, świadomi współodpowiedzialności za świat stworzony i ofiarowany nam przez Niego, ze wszystkich sił pragniemy pielgrzymować razem w prawdzie i pokoju do celu, jakim jest jedność całej rodziny ludzkiej.

Otwarci na dialog, apelujemy o kształtowanie życia w naszych miastach, osiedlach i środowiskach w duchu wolności i braterstwa.

Apelujemy o życzliwe otwarcie się na drugiego człowieka, które prowadzi do wzajemnego poznania, niekierowania się stereotypami, umacnia obustronny szacunek, zrozumienie i zaufanie, ułatwiając pokojowe rozwiązanie każdej sytuacji.

Apelujemy zatem, aby różnorodność naszych przekonań religijnych nie była już nigdy więcej pretekstem do niechęci, konfliktu i agresji.

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do poparcia naszego apelu i konsekwentnego zaangażowania się w jego realizację tak, aby to światło pokoju, które dziś rozpalamy, już nigdy nie zgasło.

Autorzy: Mariola Kozubek
Fotografie: Izabela Staszewska