Obchody 20. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki

14 października prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław
Martysz wziął udział w uroczystej sesji samorządowej z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz 20. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki, która
odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie
14 października prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz wziął udział w uroczystej sesji samorządowej z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 20. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie
Żona śp. Waleriana Pańki – Urszula Pańko
Żona śp. Waleriana Pańki – Urszula Pańko
W uroczystej sesji udział wzięli m.in. dyrektor Departamentu
Administracyjno-Prawnego Izby Józef Górny (były wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli) oraz Jerzy Stępień, sędzia Trybunału
Konstytucyjnego w stanie spoczynku
W uroczystej sesji udział wzięli m.in. dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego Izby Józef Górny (były wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli) oraz Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
W programie obchodów 20. rocznicy śmierci znalazło się uroczyste
nadanie imienia prof. Waleriana Pańki gimnazjum w Turzym Polu oraz
nadanie sztandarów: szkole podstawowej oraz gimnazjum w Turzym
Polu
W programie obchodów 20. rocznicy śmierci znalazło się uroczyste nadanie imienia prof. Waleriana Pańki gimnazjum w Turzym Polu oraz nadanie sztandarów: szkole podstawowej oraz gimnazjum w Turzym Polu
W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli: rodzina i współpracownicy profesora Waleriana Pańki, przedstawiciele brzozowskiego życia samorządowego i społecznego, a także dzieci i młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Turzym Polu
W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli: rodzina i współpracownicy profesora Waleriana Pańki, przedstawiciele brzozowskiego życia samorządowego i społecznego, a także dzieci i młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Turzym Polu
Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego złożyli kwiaty na grobie
śp. Waleriana Pańki. Od lewej: przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność
Ewa Żurawska, dr hab. Teresa Kurowska i Lucyna Puławska
Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego złożyli kwiaty na grobie śp. Waleriana Pańki. Od lewej: przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność Ewa Żurawska, dr hab. Teresa Kurowska i Lucyna Puławska

Fotografie: Karolina Nizińska