Zjazd Polonistów 2011

Od lewej: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, prof. dr hab. Andrzej
Borowski i prof. UG dr hab. Stanisław Rosiek
Od lewej: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, prof. dr hab. Andrzej Borowski i prof. UG dr hab. Stanisław Rosiek
Od 25 do 27 października na Uniwersytecie Śląskim odbywał się
ogólnopolski Zjazd Polonistów „Przyszłość polonistyki: koncepcje –
rewizje – przemiany”
Od 25 do 27 października na Uniwersytecie Śląskim odbywał się ogólnopolski Zjazd Polonistów „Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany”
Obrady w jednej z sekcji poprowadził prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Obrady w jednej z sekcji poprowadził prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak
Prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak
Prof. dr hab. Ryszard Nycz i prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński
Prof. dr hab. Ryszard Nycz i prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w latach 1996–2002)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w latach 1996–2002)

Fotografie: Agnieszka Sikora