Nekrologi


Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

Śp. Andrzeja Świcia

Redaktora naczelnego „Forum Akademickiego”
i Prezesa Akademickiej Oficyny Wydawniczej.
Rodzinie i Bliskim oraz pracownikom „Forum Akademickiego” i AOW

przekazujemy wyrazy współczucia i żalu.

Andrzeju!
Będzie nam Ciebie brakowało, Twojej energii, Twojego dowcipu i Twoich pomysłów, coroczne
Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich nie będą już takie same.

Pogrążeni w smutku
pracownicy i współpracownicy „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”  

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp.
Andrzeja Świcia

Redaktora naczelnego środowiskowego miesięcznika „Forum Akademickie”
Osoby powszechnie lubianej i szanowanej,
zawsze służącej pomocą i dobrym słowem,
zaangażowanej w sprawy nauki i szkolnictwa wyższego.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
łącząc się w bólu i cierpieniu składamy wyrazy współczucia i żalu.

W imieniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący Konferencji Rektorów
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 

 


Panu
Dr. Janowi Jelonkowi
Dyrektorowi Administracyjnemu i Kanclerzowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 1991–2010
wraz z Rodziną

oraz
Panu
Juliuszowi Maćkowiakowi
z córeczką Dominiką

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
po tragicznej śmierci ukochanej
Córki, Żony, Mamy i Siostry
Alicji


składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 

 


Z bólem i głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o tragicznej śmierci

Śp. Alicji Maćkowiak

córki Magdaleny i Jana Jelonków.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie, Bliskim
i Przyjaciołom pragniemy przekazać
wyrazy współczucia

Pracownicy i współpracownicy
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”  

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. dr. Jerzego Górskiego


emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie od 1968 roku,
Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1973-1979,
Kierownika Zakładu Funkcji Analitycznych.

Profesor Jerzy Górski był wybitnym uczonym, specjalistą w zakresie
teorii funkcji analitycznych i analizy zespolonej.

Był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą. Wychował wiele
pokoleń studentów. W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego
charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem, uhonorowanego za swą
działalność i dokonania najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.
Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu, niekwestionowany
autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Pan Profesor jako wybitny uczony
i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
nieodżałowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr., dr. h.c. multi Wincentego Okonia

doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego humanisty, znakomitego polskiego
pedagoga, specjalisty w zakresie dydaktyki i pedeutologii, twórcy teorii procesu nauczania –
uczenia się, teorii kształcenia wielostronnego i teorii szkoły, kreatora największej i najbardziej
twórczej pedagogicznej szkoły naukowej,
emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Wincenty Okoń był wybitnym uczonym, autorem licznych i cenionych prac naukowych.
Był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym
w kraju i za granicą. W sposób charakterystyczny dla nieprzeciętnych osobowości łączył
funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu naukowców, dla których pozostanie
niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca, cieszącego się powszechnym
i zasłużonym szacunkiem. Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu.
Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 

 


Wstrząśnięci wiadomością o tragicznej
śmierci

Alicji Maćkowiak,

Córki Magdaleny i Jana Jelonków

przesyłamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu

cierpiącym Rodzicom, Mężowi i Córeczce Dominice.

Ufamy, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem,
nie jest nicością, ale wiecznością,
dlatego w tych trudnych chwilach
próby modlimy się
o Wasz spokój i ukojenie w bolesnych chwilach.

Powierzamy całą Rodzinę Bogu,
który Was podtrzyma.

Przyjaciele z „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego  

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
ks. prałata Stanisława Sierli

duszpasterza akademickiego w Katowicach w latach 1961–1971,
opiekuna duchowego młodej inteligencji katolickiej diecezji katowickiej,
współorganizatora festiwali piosenki religijnej „Sacrosong”.

W osobie Księdza Prałata utraciliśmy Człowieka szlachetnego i serdecznego,
otwartego i wrażliwego na problemy innych,
służącego pomocą i dobrym słowem,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
Przyjaciela społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach