Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Red. Urszula Swadźba

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Studia Politicae Universitatis Silesien-sis. T. 7. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Grajcar

LITERATUROZNAWSTWO. Śląskie Studia Polonistyczne 2011, nr 1 (1). Red. naczelny Adam Dziadek, red. materiałów w części Inne życie historii (w literaturze) Krzysztof Uniłowski

Rodzina w czasach przełomów (literackie diagnozy od XIX do XXI wieku). Red. Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Beata Nowacka Joanna Kisiel: Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji

Jacek Lyszczyna: Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum

FILOLOGIA KLASYCZNA. Scripta Classica. Vol. 8. Ed. Anna Kucz

JĘZYKOZNAWSTWO. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. Danuta Ostaszewska, współudz. Joanna Przyklenk

PRAWO. Z Dziejów Prawa. T. 4 (12). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji

BIOLOGIA. Alina Urbisz: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon

Aldona K. Uziębło: „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats. „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” jako gatunek pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Filozofia Kanta i jej recepcje. Red. Andrzej J. Noras, Dariusz Bęben

HISTORIA. Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7). Red. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak

Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

SOCJOLOGIA. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 2. Red. Wojciech Świątkiewicz

O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

Krzysztof Łęcki: Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych (na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego)

LITERATUROZNAWSTWO. Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2, Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz

Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait litteraire. Ed. Krzysztof Jarosz

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi. Red. Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska

JĘZYKOZNAWSTWO. Neophilologica. Vol. 23: Le figement linguistique et les trois fonctions primaires (prédicats, arguments, actualisateurs) et autres études. Réd. Wiesław Banyś, textes réunis par Alicja Hajok et Salah Mejri

Bogactwo polszczyzny. T. 4. Red. Joanna Przyklenk, Artur Rejter KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Alina Mitek- -Dziemba: Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia: Nietzsche, Wilde, Shusterman

DYDAKTYKA. Wiedza o języku w szkole i kompetencje językowe uczniów. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska

PRAWO. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 8. Red. Maksymilian Pazdan

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 9. Red. Maksymilian Pazdan

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. Red. Rafał Blicharz, Michał Kania

PSYCHOLOGIA. Chowanna 2011, R. 54(68), T. 2 (37): Psychologia a prawo: płaszczyzny teoretyczne i aplikacyjne (związki i różnice). Red. Jan M. Stanik

NAUKI o ZIEMI. Geographia. Studia et Dissertationes. T. 33. Red. Tadeusz Szczypek

NAUKI o MATERIAŁACH. Grzegorz Haneczok: Relaksacje migracyjne w ciałach stałych

20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Red. Urszula Swadźba

O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Grajcar

Śląskie Studia Polonistyczne 2011. T. 1 (1). Red. Adam Dziadek

Literackie obrazy rodzin (od XIX–XXI w.). Red. Krystyna Kralkowska- Gątkowska, Beata Nowacka

FILOLOGIA KLASYCZNA. Scripta Classica. Vol. 8. Ed. Anna Kucz Aldona K. Uziębło: „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats. „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” jako gatunek pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych