Kronika UŚ

Obchody 20. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki

14 października prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz wraz z delegacją z Uniwersytetu Śląskiego wziął udział w uroczystej sesji samorządowej z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 20. rocznicy śmierci prof. Waleriana Pańki, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: uroczyste nadanie imienia prof. Waleriana Pańki gimnazjum w Turzym Polu oraz nadanie sztandarów szkole podstawowej oraz gimnazjum w Turzym Polu.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole”

Od 19 do 21 października na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole”. Jej tematem były klasyczne teksty literatury polskiej XIX w. w szkolnym programie nauczania. Zamierzeniem organizatorów cyklu jest podjęcie przez badaczy różnych dyscyplin literaturoznawczych wspólnej refleksji nad aktualną relacją między akademicką nauką o literaturze, dydaktyką literatury i szkolną wiedzą o literaturze. Celem konferencji nie był jedynie opis obecnej sytuacji, ale przede wszystkim stworzenie propozycji i projektów odnowienia szkolnej lektury klasycznych tekstów literatury polskiej. Wśród podjętych zagadnień znalazły się m.in.: szkolna i społeczna funkcja polskiej klasyki literackiej, czego polonistyka szkolna oczekuje od uniwersytetu, jakiego absolwenta szkolnej edukacji polonistycznej oczekują wydziały humanistyczne. Organizatorami cyklu „Reaktywacja klasyki w szkole” są jednostki Wydziału Filologicznego UŚ: Katedra Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Zakład Historii Literatury Poromantycznej.

Targi Książki w Katowicach

Od 20 do 23 października w Hali Widowiskowo- Sportowej „Spodek” odbywały się Targi Książki w Katowicach – wspólne przedsięwzięcie Miasta Katowic, Uniwersytetu Śląskiego oraz Expo Silesia. Na stoiskach zaprezentowali się wydawcy z całej Polski: księgarnie, biblioteki naukowe i publiczne, firmy, instytucje i stowarzyszenia prowadzące aktywną działalność w sferze kultury. Targi były okazją nie tylko do kupna nowości wydawniczych, ale także poznania ulubionych pisarzy i osób ze świata kultury. Wydarzeniu towarzyszyły konferencje, happeningi, warsztaty, projekcje filmów, spektakle i konkursy. Katowickim Targom Książki patronowała małżonka Prezydenta RP – Anna Komorowska. W uroczystości otwarcia Targów Książki udział wzięła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Spotkania międzykulturowe

25 i 26 października na Wydziale Filologicznym UŚ odbywała się Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania międzykulturowe”. Miała profil kulturowo-glottodydaktyczny i skierowana była do pracowników naukowo-dydaktycznych i lektorów uczelni polskich i zagranicznych, którzy kształcą przyszłych slawistów. Jej tematyka obejmowała dwa główne aspekty nauczania języka obcego: kompetencję międzykulturową jako nadrzędny cel kształcenia językowego oraz usuwanie barier komunikacyjnych i budowanie pomostów międzykulturowych pomiędzy Polakami i innymi Słowianami. Uczestnikami konferencji byli goście z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich: z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Słowenii, Czech, Słowacji i Ukrainy. Organizatorem konferencji był Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ.

Zjazd Polonistów

Od 25 do 27 października na Uniwersytecie Śląskim odbywał się ogólnopolski Zjazd Polonistów „Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany”. Podczas obrad plenarnych omówione zostały m.in. zagadnienia: polonistyki w przestrzeni uniwersytetu – między misją a rynkiem, ram prawno-instytucjonalnych studiów polonistycznych, integracji polonistyki w obrębie nauk humanistycznych, kierunków studiów polonistycznych, środowiska polonistycznego, filologii narodowej i komparatystyki, kształcenia polonistycznego, studiów doktoranckich oraz przyszłości polonistyki. Celem Zjazdu była wielostronna refleksja specjalistów z różnych dyscyplin naukowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, neofilologia, kulturoznawstwo, dydaktyka) nad położeniem dzisiejszej polonistyki, zarówno szkolnej, jak i uniwersyteckiej. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Organizatorem Zjazdu Polonistów był Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Sympozjum „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”

26 października – w przeddzień międzyreligijnego spotkania Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli w Asyżu – w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się sympozjum naukowe „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”. Organizatorami konferencji byli: archidiecezja katowicka, Uniwersytet Śląski, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Honorowy patronat nad sympozjum objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JE Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusz Szurman, prezydent Katowic Piotr Uszok. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Józef Skrzek, który zaprezentował utwór Viator – Znak Pokoju, skomponowany specjalnie na tę okazję. Symbolami sympozjum były świece i drzewo, które zostało zasadzone 3 listopada na placu przed katowicką katedrą Chrystusa Króla.

5. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi”

Od 3 do 8 listopada w Katowicach odbywał się 5. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi”. Uroczysta inauguracja miała miejsce w kinoteatrze Rialto, wykład pt. „Jaka czeka nas przyszłość? Sytuacja demograficzna oczami przyrodnika” wygłosił prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, ornitolog, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, aktywny obrońca polskiej przyrody. Dla uczestników Festiwalu, w różnych grupach wiekowych, przygotowano wiele atrakcji, m.in. projekcje filmowe. Pokazy były okazją nie tylko do zobaczenia takich obrazów, jak: Życie Jane (opowieść o Jane Goodall), Obcy gen czy Opowieść o wilku… (film Bożeny i Jana Walencików), ale również do rozmowy. Towarzyszące projekcjom dyskusje poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała oraz dr Ryszard Kulik.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Sabina Nowak – zoolog, prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Jadwiga Łopata – laureatka Nagrody Goldmana, nazywanej „ekologicznym Noblem”, sir Julian Rose – angielski rolnik i działacz ekologiczny oraz Wojciech Eichelberger – psycholog, psychoterapeuta, pisarz.

Współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Śląski, a patronat honorowy objął nad nim JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Otwarcie Uniwersyteckiej Alei Gwiazd

4 listopada przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego uroczyście odsłonięto odciski dłoni: byłego rektora uczelni prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz rzecznika uczelni Jacka Szymika- -Kozaczko. Uniwersytecka Aleja Gwiazd jest pierwszym takim przedsięwzięciem w skali akademickiej. Prezydenta Katowic Piotra Uszoka doceniono za jego znaczące wsparcie projektu przebudowy ulicy Bankowej oraz wielu wspólnych inwestycji miasta i uczelni. Prezydent angażował się również w organizację imprez studenckich, a w szczególności Juwenaliów Śląskich i Festiwalu Nauki. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek został również uhonorowany za poparcie inicjatywy wydzielenia strefy przyjaznej studentom na ul. Bankowej oraz za liczne idee związane z rozwojem i unowocześnianiem uczelni podczas piastowania funkcji rektora. Odcisk swojej dłoni w Alei Gwiazd zostawił także były student i obecny rzecznik prasowy UŚ – Jacek Szymik-Kozaczko. Uniwersytet docenił jego pracę jako przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2008–2010, która doprowadziła m.in. do powstania deptaku. Wkrótce w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd przybędzie kolejny odcisk dłoni – arcybiskupa seniora dr. Damiana Zimonia, byłego metropolity katowickiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego, który został wyróżniony za trwającą prawie 30 lat współpracę z Uniwersytetem Śląskim, a także poparcie projektu utworzenia Wydziału Teologicznego UŚ.

XLVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

5 i 6 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbywała się XLVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Jej uczestnicy mieli możliwość podziwiania eksponatów oraz wyrobów jubilerskich, a także zakupienia niektórych okazów minerałów, skał, skamieniałości, muszli oraz wyrobów biżuteryjnych. Zaprezentowane zostały również rzadkie meteoryty, bursztyny z inkluzjami, geody ametystowe, korale szlachetne i inne okazy. W ramach Giełdy odbyła się także sesja popularnonaukowa, podczas której wykłady wygłosili: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek: „Minerały na zdrowie i na chorobę”, dr Włodzimierz Łapot: „Tomografia w gemmologii”, dr Antoni Winiarski: „Czy Islandia leży w Europie?”, dr Andrzej Boczarowski: „Król bez korony – wyniki nowoczesnych badań dinozaurów”.