XV Uroczysty Koncert Akademicki

11 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach odbył się XV Uroczysty Koncert
Akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego
11 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XV Uroczysty Koncert Akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego
Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś wręczył Medale Uniwersytetu Śląskiego prof. Manfredowi
Naumannowi i prof. Gunnarowi Borstelowi
Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył Medale Uniwersytetu Śląskiego prof. Manfredowi Naumannowi i prof. Gunnarowi Borstelowi
Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper wygłosił wykład pt. „Maria Skłodowska-
Curie – kobieta niezwykła”
Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper wygłosił wykład pt. „Maria Skłodowska- Curie – kobieta niezwykła”
Wśród wykonawców: Anna Lubańska oraz Anna Wiśniewska-Schoppa
Wśród wykonawców: Anna Lubańska oraz Anna Wiśniewska-Schoppa
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej i Chór Uniwersytetu
Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją Wojciecha Rodaka
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej i Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją Wojciecha Rodaka
Wśród słuchaczy: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
abp Damian Zimoń oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor
w latach 2002–2008
Wśród słuchaczy: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego abp Damian Zimoń oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor w latach 2002–2008


Fotografie: Agnieszka Szymala