Studencki Nobel 2011 dla Macieja Byczyńskiego

Nagroda dla informatyka

Maciej Byczyński, student informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, zdobył II miejsce w konkursie Studencki Nobel 2011 w kategorii „Nauki ścisłe”.

Maciej Byczyński został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2011
Maciej Byczyński został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2011

– Na drugie miejsce w konkursie Studencki Nobel złożyły się różne moje aktywności: działalność naukowa i udział w finałach konkursów polskich i międzynarodowych, związanych z projektowaniem gier komputerowych, doradztwem biznesowym w informatyce, architekturą korporacyjną. Była brana pod uwagę także średnia ocen z ubiegłego roku, miałem 4,6 – mówi Maciej Byczyński, student V roku informatyki UŚ.

Maciej Byczyński otrzymał w tym roku Wyróżnienie JM Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej. Sprawdził się jako inicjator i główny organizator dwóch edycji międzynarodowych konferencji Game Day, poświęconych tematyce gier komputerowych, a także jako współorganizator konferencji IT Academic Day. Był pomysłodawcą utworzenia kierunku i specjalności projektant gier komputerowych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczył w tworzeniu siatki studiów, brał także udział w kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie przygotowuje pracę magisterską.

– To bodaj jedyny taki ogólnopolski konkurs, w którym student może pokazać siebie z różnych perspektyw, a nacisk położony jest na osiągnięcia – mówi laureat. Studencki Nobel przyznawany jest od 2009 r. Celem przyznawania wyróżnienia jest wyłanianie, promowanie oraz nagradzanie wszechstronnych studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą, działalnością naukową i aktywnością społeczną. Konkurs składał się z trzech etapów: uczelnianego – rejestracja kandydatów oraz wybór reprezentanta uczelni przez Uczelniane Komisje Konkursowe, regionalnego – wybór zwycięzców pierwszego etapu najlepszego przedstawiciela dla danego województwa przez Regionalne Komisje Konkursowe, finałowego – wyłonienie zwycięzcy konkursu oraz laureatów poszczególnych kategorii przez Krajową Komisję Konkursową. Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jury oceniało uzyskane wyniki w nauce, aktywność naukową i społeczną oraz publikacje naukowe i referaty.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Joanna Dawidowska