Nowy rzecznik praw studenta i doktoranta na Uniwersytecie Śląskim

Być po stronie studenta

Od 5 lipca funkcję rzecznika praw studenta i doktoranta pełni Przemysław Grzonka. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Szymika-Kozaczko, który został rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Śląskiego.

Przemysław Grzonka pełni funkcję rzecznika praw studenta i doktoranta
Przemysław Grzonka pełni funkcję rzecznika praw studenta i doktoranta

Nowym obowiązkiem rzecznika praw studenta będzie także dbanie o prawa doktorantów. – Oni też mają problemy. Ich status jest niejasny: nie są studentami ani pracownikami. Mają swoje obowiązki, a mało uprawnień – mówi Przemysław Grzonka.

W nowym roku akademickim rzecznik spodziewa się dyskusji wokół nowego systemu stypendialnego, regulaminów studiów powstającego samorządu doktorantów, zajęć prowadzonych przez doktorantów w systemie stacjonarnym. Planuje szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta i opracowanie informatora internetowego dla pierwszoroczniaków. – Postrzegam swoją rolę jako eksperta i doradcy w kwestii przepisów prawa i ich interpretacji. Chcę być po stronie studenta. Na pewno wiele miejsca chciałbym poświęcić szerzeniu wiedzy, informowaniu – ale wiem, że moją rolą jest też interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. Stawiam na rozmowę i mediację. Mój pozytywistyczny pomysł na siebie – nastawienie na pracę z człowiekiem – będzie, mam nadzieję, satysfakcjonujący. I w jego realizacji pomogą mi takie cechy, jak kreatywność, cierpliwość, otwartość na ludzi i wrażliwość na ich problemy – mówi nowy rzecznik praw studenta i doktoranta.

Przemysław Grzonka jest absolwentem politologii i studentem socjologii, doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Przygotowuje pracę doktorską na temat mediów lokalnych w Internecie. W 2009 roku otrzymał Wyróżnienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Zdobył również stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok akademicki 2009/2010. Działał w Samorządzie Studenckim UŚ, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy dydaktyczne. Był przewodniczącym Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy MOSTY, członkiem Koła Naukowego Polityków Lokalnych i Regionalnych oraz Koła Socjologów. W wolnym czasie słucha muzyki: rocka, heavy metalu, klasycznej. Marzenia z dzieciństwa o byciu paleontologiem pewnie już nie spełni, ale, jak przyznaje, od książek o dinozaurach trudno go oderwać.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Agnieszka Szymala