Kronika UŚ

Wręczenie wyróżnień JM Rektora UŚ

30 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył wyróżnienia 6 aktywnym studentom i 21 doktorantom uczelni, którzy wykazują się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej. JM Rektor UŚ wyróżnił także 2 osoby działające na rzecz społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Specjalne podziękowania odebrał również Jacek Szymik-Kozaczko, student prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Prof. Richard Griffith gościem Uniwersytetu Śląskiego

2 czerwca gościem Uniwersytetu Śląskiego był prof. Richard Griffith z Florida Institute of Technology. Prof. Griffith zajmuje się psychologią pracy i organizacji, współpracuje z Katedrą Psychologii Pracy i Organizacji UŚ w ramach badań kompetencji międzykulturowych. Jest doświadczonym praktykiem i konsultantem organizacji w zakresie komunikacji, doskonalenia pracy zespołów, ekspertem w dziedzinie oceny pracowników. Ostatnio pracował nad projektem „A Closer Examination of Applicant Faking Behavior”. Spotkanie poświęcone było problemom międzykulturowym w psychologii pracy i organizacji. Wzięła w nim udział prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą.

Mecz Senat kontra Senat

4 czerwca na stadionie GKS Katowice odbył się charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami senatów uczelni polskich. Kapitanem drużyny senatów uczelni polskich był JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast reprezentacji Senatu RP – senator Zbigniew Szaleniec. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w meczu udział wzięli: JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UŚ dr hab. Andrzej Matan z Wydziału Prawa i Administracji, dr Michał Kania z Wydziału Prawa i Administracji oraz Jacek Szymik-Kozaczko. Mecz wygrali naukowcy 4:0. Zebrane podczas meczu pieniądze zostały przeznaczone na XXI Jubileuszową Edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego.

Górnośląskie Tacyty

6 czerwca w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach: badacz historii i popularyzator historii. „Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w 2007 r. w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatami tegorocznej edycji są: Kazimierz Kutz i prof. dr hab. Aleksander Nawarecki. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

Panel ekspercki

7 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się panel ekspercki dla kierunku biotechnologia w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. W spotkaniu udział wzięli: prof. UŚ dr hab. Ewa Kurczyńska – prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. UŚ dr hab. Zofia Piotrowska-Seget – prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. UŚ dr hab. Robert Hasterok – koordynator merytoryczny projektu oraz kierunku biotechnologia, przedstawiciele Biura Projektów oraz Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Z ramienia sfery biznesu: Marcin Głodniok – Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód, Anna Romańska oraz Dariusz Piotrowski – i2 Analytical Limited Sp. z o.o. – międzynarodowe akredytowane laboratorium ochrony środowiska, dr Marta Pogrzeba – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Celem spotkania była dyskusja na temat kierunku biotechnologia – przedstawienie przedsiębiorstw oraz oczekiwań wobec absolwentów.

Urodziny Uniwersytetu

8 czerwca Uniwersytet Śląski w Katowicach obchodził 43. urodziny. Przedstawiciele władz uczelni, pracownicy oraz studenci wspólnie zaspiewali tradycyjne „Sto lat”, a następnie tę piosenkę w swoich ojczystych językach wykonali studenci z Chin, Gruzji i Kazachstanu.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

8 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom uczelni odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Krzyżem Zasługi zostały uhonorowane osoby, których działalność na rzecz kraju i społeczeństwa wykracza poza zakres służbowych obowiązków.

Konferencja anglistów

Od 9 do 11 czerwca na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbywała się 2. Konferencja Międzynarodowa PRISEAL „Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Occupyingniches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research”. Konferencja stanowi światowe forum dyskusji nad rolą języka angielskiego w przekazie myśli naukowej – zarówno przy zastosowaniu tradycyjnego medium druku, jak i przekazu w formie elektronicznej. Konferencja PRISEAL adresowana jest do naukowców zajmujących się szeroko pojętym dyskursem akademickim, tłumaczy, wydawców prac naukowych i czasopism anglojęzycznych, projektantów kursów języka angielskiego i podręczników. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja „Kościół na Śląsku. Ludzie, miejsca, wydarzenia”

10 czerwca w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kościół na Śląsku. Ludzie, miejsca, wydarzenia”. W pierwszej części wykłady wygłosili: ks. dr Henryk Olszar, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, prof. Rudolf Hőfer. W drugiej: ks. Stanisław Juraszek, mgr Bartosz Bialik. Prelegenci poruszyli m.in. zagadnienia polskiej emigracji zarobkowej, świadomości narodowej na pograniczach, zagrożeń wobec ideologii komunistycznej. Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Historyczne, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ oraz Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ. Patronat honorowy sprawowali: JE abp metropolita katowicki Damian Zimoń, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor.

KinoKawiarnia

10 czerwca w Kawiarni Artystycznej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu pt. „KinoKawiarnia”. W programie projekcje filmów: Tylko dla obłąkanych, Babcia wyjeżdża, Spółka z pełną odpowiedzialnością, Twist & Blood, Pralka i Brzydkie słowa oraz dyskusja z udziałem dr. Macieja Pieprzycy – wykładowcy Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, reżysera, dziennikarza i scenarzysty oraz twórcy filmów. „KinoKawiarnia” to comiesięczne spotkania, podczas których widzowie będą mogli zobaczyć filmy autorstwa studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Projekcjom będą towarzyszyć spotkania z reżyserami, operatorami i wykładowcami Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego.

Uroczysty koncertakademicki

11 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XV uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu. W programie koncertu pt. „Opera… jest kobietą” znalazły się arie, chóry i uwertury z oper: Carmen (G. Bizet), Eugeniusz Oniegin (P. Czajkowski), Faust i Romeo i Julia (Ch. Gounod), Opowieści Hoffmanna (J. Offenbach), Tosca, Cyganeria i Madame Butterfly (G. Puccini), Samson i Dalila (C. Saint- Saëns) oraz Nabucco i Traviata (G. Verdi). Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej oraz chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Katarzyna Oleś-Blacha – sopran, Anna Wiśniewska-Schoppa – sopran, Anna Lubańska – mezzosopran. Dyrygent – Wojciech Rodek, przygotowanie chóru – dr Izabella Zielecka-Panek. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel. Podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper wygłosił wykład pt. „Maria Skłodowska- Curie – kobieta niezwykła”. Wręczono również Medale Uniwersytetu Śląskiego prof. Manfredowi Neumannowi oraz prof. Gunnarowi Borstelowi z Uniwersytetu w Osnabrück.

Umowa między UŚ, ŚUM a ŚIL

13 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została podpisana umowa dotycząca powołania międzyuczelnianych studiów podyplomowych prawo w ochronie zdrowia. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Uniwersytetem Ślą skim w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Śląską Izbą Lekarską. Jednostkami realizującymi bezpośrednią współpracę będą: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Wydział Lekarski ŚUM i Ośrodek Kształcenia Śląskiej Izby Lekarskiej. Uniwersytet Śląski reprezentowali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

Międzynarodowa Komisja Selekcyjna

15 czerwca w Rondzie Sztuki odbyło się spotkanie z członkami Międzynarodowej Komisji Selekcyjnej. Zadaniem Komisji była ocena możliwości i potencjału Katowic w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W spotkaniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wizyta była okazją do wyrażenia poparcia dla kandydatury Katowic oraz przedstawienia Komisji stopnia zaangażowania mieszkańców, instytucji, organizacji i stowarzyszeń w starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci profesorów lwowskich

19 czerwca w krypcie katedry Chrystusa Króla odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą profesorom lwowskim. W 70. rocznicę mordu dokonanego przez niemieckich nazistów na profesorach lwowskich uczelni, śląskie środowisko akademickie ufundowało tablicę pamiątkową. W ten sposób przedstawiciele uczelni śląskich uczcili pamięć pomordowanych i upamiętnili tę tragedię. Organizatorami inicjatywy byli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego

20 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego, w której udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Śląski Fundusz Stypendialny od lat wspiera zdolnych młodych ludzi, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki dofinansowaniu śląska młodzież ma możliwość rozwoju oraz realizacji własnych ambicji i pasji. Ideą przyświecającą fundacji jest m.in. promocja wybitnych osiągnięć w zakresie nauki.

Spotkanie z ministrem Aleksandrem Gradem

20 czerwca w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbył się panel dyskusyjny pt. „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie”, w którym uczestniczył minister skarbu państwa Aleksandr Grad. Udział wzięli rów nież: prezes Tauron PE Dariusz Lubera, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku Krzysztof Polak oraz prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Dyskusja dotyczyła dostępności giełdy dla inwestorów indywidualnych.

Koncert Studenckiego Chóru Dziecięcego

21 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ miał miejsce uroczysty koncert Studenckiego Chóru Dziecięcego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Młodzi artyści wykonali m.in. utwory: Na raz, na dwa, Kaczka dziwaczka, Konik na biegunach oraz We are the world. Wykonawcy: Studencki Chór Dziecięcy UŚD (dzieci w wieku 5-14 lat), Waldemar Sutryk – dyrygent, dyrektor artystyczny, aranżacje, Agnieszka Zawierucha – opieka wokalna. Wystąpił również zespół muzyczny z Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie pod kierunkiem Karola Pyki. Koncert prowadził dr Jerzy Jarosz.

Jubileusz prof. Jana Malickiego

22 czerwca w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbyło się spotkanie przyjaciół prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez redaktorów książki Liber amicorum professoris Ioannis Malicki – prof. dr. hab. Dariusza Rotta i prof. dr. hab. Piotra Wilczka przy współudziale dr Beaty Stuchlik-Surowiak oraz Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ. Publikacja została przygotowana z okazji czterdziestolecia debiutu naukowego, trzydziestolecia habilitacji i imienin prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego.

Wielki Piknik „Regiony Europy i świata”

25 i 26 czerwca w Parku Zamkowym w Pszczynie odbył się IX Wielki Piknik „Regiony Europy i świata”. Tegoroczna edycja wydarzenia związana była z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz z 20. rocznicą uzyskania niepodległości Słowenii. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś odebrał wyróżnienie „Przyjaciel Słowenii”, przyznane za działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, integrację środowisk naukowych i gospodarczych, poszukiwanie nowych form współ pracy oraz życzliwość dla inicjatyw budowania jedności i zrozumienia we wspólnej Europie.

Umowa o współpracyw wydaniu monografii Sosnowca

28 czerwca w Muzeum w Sosnowcu podpisano umowę w sprawie opracowania i wydania monografii Sosnowca. Przygotowania publikacji o historii miasta podjęli się: Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, oraz Muzeum w Sosnowcu, reprezentowane przez dyrektora Zbigniewa Studenckiego. Uniwersytet Śląski będzie wspierał przedsięwzięcie naukowo i merytorycznie. Funkcję redaktorów naukowych publikacji obejmą: prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak z Wydziału Nauk Społecznych oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Jankowski z Wydziału Nauk o Ziemi. Monografia Sosnowca ma się przyczynić nie tylko do upowszechniania wiedzy o dziejach miasta, ale również stanowić ma formę ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.

Plenerowy pokazfilmów

7 lipca na deptaku przed budynkiem rektoratu UŚ odbył się pierwszy plenerowy pokaz filmów studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Zostały zaprezentowane filmy: Sezon na kaczki – scenariusz i reżyseria: Julia Ruszkiewicz, zdjęcia: Paweł Dyllus; Tylko dla obłąkanych – scenariusz i reżyseria: Paweł Maślona, zdjęcia: Paweł Chorzępa; Twist & Blood – reżyseria i scenariusz: Kuba Czekaj, zdjęcia: Tomasz Woźniczka; Pralka – scenariusz i reżyseria: Jakub Pączek; Za horyzont – scenariusz i reżyseria: Jakub Czekaj, zdjęcia: Tomasz Woźniczka; Radioakacja – scenariusz i reżyseria: Tomasz Jurkiewicz, zdjęcia: Tomasz Woźniczka.

Autorzy: Jolanta Kubik