Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe
BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Agnieszka Cielesta,
Leszek Małczak, Dominika Zwierzchowska
LITERATUROZNAWSTWO. 20 lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski
Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe
FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 29. Red. Piotr Łaciak
Mirosław Piróg: Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego
Wiesław Walentukiewicz: Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Wojciech Kaute: W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych
orientacji politycznego myślenia
LITERATUROZNAWSTWO. Marta Cuber: Trofea wyobraźni w prozie Leo Lipskiego
Ryszard Koziołek: Pozytywni inaczej. Introspekcje i interpretacje
Marta Mamet-Michalkiewicz: Between the Orient and the Occident: Transforma-tions of The „Thousand and One Nights”
JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 19: Zagadnienia wydawnicze – dzieje książki, prasy i bibliotek. Red. Anna
Sitkowa

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 24 (2010). Ed. Board
NAUKA o ZIEMI. Stanisław Duber: Nanostruktura i mikrotekstura antracytów
BIOLOGIA. Eugeniusz Małkowski: Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność indukowanej fitoekstracji ołowiu i kadmu w wybranych gatunkach roślin

PSYCHOLOGIA. Masculinity and femininity in everyday life. Ed. Eugenia Mandal
Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Red. Małgorzata Górnik-Durose, Joanna Mateusiak
PEDAGOGIKA. Magdalena Kleszcz: Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia
NAUKI TECHNICZNE. Janusz Janczyk: Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyjnym

Podręczniki i skrypty
KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele”, Ryszard Kapuściński: „Wewnątrz góry lodowej”. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1).
Wyd. 2. Oprac. Maria Czempka, Małgorzata Smereczniak
NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Vierek, Józef Lewandowski, Kazimiera Malik, Tomasz Salamon: Karpaty i ic