Seminarium interdyscyplinarne „Problem granic w filozofii i nauce”

Między filozofią a fizyką

„Problem granic w filozofii i nauce” to tytuł seminarium interdyscyplinarnego, zorganizowanego w formie cyklicznych spotkań przez Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Ostatni z wykładów V edycji został wygłoszony 1 czerwca 2011 r. przez prof. dr. hab. Krzysztofa Szota, pracownika Zakładu Fizyki Ferroelektryków (IF UŚ) oraz Forschunszentrum (Instytut Petera Grünberga, Niemcy).

W centrum zainteresowania organizatorów seminarium znalazło się pojęcie granicy ludzkiego poznania. Zaproszeni goście – przedstawiciele różnych wydziałów, zarówno kierunków ścisłych, jak i humanistycznych – rozważali podczas kolejnych spotkań problem istnienia oraz uwarunkowania granic wiedzy w obrębie własnej dyscypliny naukowej. Szeroki zakres tematyczny pozwolił na pokazanie, z jak wielu różnych punktów widzenia można rozważać owo centralne zagadnienie. Kolejne odkrycia w dziedzinie fizyki, matematyki, chemii czy biologii zdają się pokazywać nieskończone możliwości poznawcze człowieka. Jednakże stanowisko to nie wyklucza stawiania dalszych pytań o znaczenie ciągle przesuwanych granic.

Wygłoszony przez prof. Szota wykład nt. „Doskonałych niedoskonałości” dotyczył znaczenia defektów istniejących w tlenkach o strukturze perowskitu. Owe niedoskonałości okazały się ważne dla opracowania zasady działania nowej klasy pamięci, tzw. pamięci memristorowych, pozwalających na zużycie mniejszej energii oraz zapisanie znacznie większej ilości danych na niewielkiej przestrzeni. Dzięki nim wzrośnie w przyszłości moc obliczeniowa komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Zmieniła się tym samym rola defektów w ciałach stałych. Celowe wprowadzenie niedoskonałości zmodyfikowało bowiem właściwości fizykochemiczne materiałów, otwierając jednocześnie drogę nowym paradygmatom myślenia. W tym sensie owe niedoskonałości stały się doskonałą przestrzenią dla kolejnych odkryć umożliwiających rozwój różnych dyscyplin naukowych.

Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Krystian Wojciech Roleder, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ.