Ukraina po wyborach prezydenckich

17 lutego na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja naukowa „Między Europą a Rosją. Ukraina w poszukiwaniu politycznej tożsamości”, zorganizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Międzynarodową Szkołą Nauk Politycznych UŚ. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki stosunków Ukrainy z UE i Rosją w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich na Ukrainie. Dyskusja podzielona została na dwa bloki: ekspercki i studencki. W pierwszej części, zebrani mogli zaznajomić się z opiniami dr. Piotra Kuspysa, komentatora politycznego BBC World Service, europosła PiS Pawła Kowala i dziennikarza „Gazety Wyborczej” Marcina Wojciechowskiego, którzy komentowali wyniki wyborów i sytuację na Ukrainie. Spotkanie prowadziła dr Anna Czyż z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.
Tematem wystąpienia Pawła Kowala, przewodniczącego obserwatorów z ramienia UE podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, było geopolityczne położenie Ukrainy i związane z nim konsekwencje. Podkreślał on, iż Unia Europejska traktuje ten kraj jako państwo „na boku”, nie zauważa jego ogromnej roli w kontekście możliwości transportowych pomiędzy Europą i Azją. Europoseł stwierdził, że Janukowycz jest wygodnym prezydentem dla UE, gdyż jego wybór zdejmuje z agendy politycznej sprawę członkostwa Ukrainy w szeregach wspólnot europejskich.
Dr Piotr Kuspys zwracał uwagę na to, że Zachód demonizuje postać Janukowycza, szczególnie w związku z wydarzeniami tzw. „pomarańczowej rewolucji”. Jest on politykiem reprezentującym realistyczną wizję stosunków UE – Ukraina. Prezydent elekt jest świadomy, że bez reform, jego kraj nie może myśleć o członkostwie w UE.
Marcin Wojciechowski podkreślał, że na Ukrainę należy spoglądać z dwóch perspektyw: bieżącej i historycznej. Zwracał uwagę, że Polacy postrzegają obecnie to państwo głównie w kontekście rozczarowania „pomarańczową rewolucją”. Zapominamy natomiast, że kraj ten ma inną historię, tożsamość i kulturę. Dziennikarz nie postrzegał wyników elekcji prezydenckiej w kategoriach tragedii. Według niego „pomarańczowa rewolucja” także nie okazała się porażką, gdyż tegoroczne wybory, według obserwatorów, spełniały standardy demokratyczne. Prorosyjskie nastawienie nowego prezydenta Wojciechowski ocenił jako czasowe, gdyż społeczeństwo ukraińskie jest nastawione proeuropejsko, a Rosja w dłuższej perspektywie nie ma Ukrainie do zaoferowania nic poza pomocą finansową i surowcową.
Po części eksperckiej rozpoczęły się wystąpienia studentów. Wiele uwagi poświęcono w nich stosunkom Ukrainy z Polską, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, jednak poruszano także rzadziej obecne w debacie publicznej tematy, takie jak tożsamość ruchu rusińskiego na Ukrainie.
 

Autorzy: Magdalena Marzec, Tomasz Okraska