„Palmy Akademickie” dla rektora!

15 marca Uniwersytet Śląski odwiedzili przedstawiciele dyplomatyczni Francji: JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps, konsul generalny Francji Pascal Vagogne, attache ds. współpracy uniwersyteckiej Corinne Baylac oraz pracownicy ambasady Francji. Po powitaniu przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, delegację gościła Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.

Od lewej: JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
Od lewej: JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
Następnie delegaci spotkali się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą Zygmuntem Łukaszczykiem i prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Tematem rozmów był rozwój polsko-francuskiej współpracy gospodarczej i naukowej. Francja to jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, zajmuje trzecie miejsce na liście inwestorów zagranicznych w naszym kraju (wyprzedzają ją Holandia i Niemcy). Język francuski jest natomiast czwartym co do popularności nauczania językiem w Polsce. Podczas spotkania JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został uhonorowany odznaczeniem „Palmy Akademickie”, które wręczył JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps.
„Palmy Akademickie” zostały zatwierdzone dekretem cesarskim z 17 marca 1808 roku. Obok „Legii Honorowej” i „Narodowego Orderu Zasługi” to najwyższe odznaczenie francuskie. Są przyznawane w stopniu kawalera, oficera lub komandora przez ministra edukacji narodowej, nauki i technologii osobom, które odznaczyły się na polu uniwersyteckim, położyły istotne zasługi w dziedzinie szkolnictwa lub przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju działalności związanej z wychowaniem i kształceniem zawodowym. „Palmy Akademickie” mogą zostać przyznane – na wniosek ministra spraw zagranicznych – obcokrajowcom i Francuzom żyjącym zagranicą, którzy przyczynili się w istotny sposób do intelektualnej, naukowej
i artystycznej ekspansji Francji w świecie. 
                                                                                                                         

Autorzy: Redakcja
Fotografie: Lucyna Sadzikowska