Kronika Uniwersytetu Śląskiego

WIECZÓR Z MUZAMI
24 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się, pierwszy z cyklu, „Wieczór z Muzami”, zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. W programie spotkania znalazły się m.in.: wykład dr Magdaleny Margańskiej-Łyżniak (Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy) pt. „Utracone ścieżki ewolucji” oraz recital Józefa Skrzeka.
Więcej

DZIEŃ WĘGIERSKI
25 lutego w Katowicach obchodzono Dzień Węgierski, który zorganizowany został przez Urząd Miasta w Katowicach oraz stowarzyszenie „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”. Partnerami wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego i Akademia Sztuk Pięknych. Impreza poświęcona była Henrykowi Sławikowi (1894-1944) – „polskiemu Wallenbergowi”, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, człowiekowi, który uratował życie ponad 30 tysiącom polskich uchodźców na Węgrzech, w tym 5 tys. Żydów. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Prezydent Republiki Węgierskiej László Sólyom. W ramach obchodów Dnia Węgierskiego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ miało miejsce seminarium dotyczące losów polskich uchodźców na Węgrzech w czasie II wojny światowej i dokonań Henryka Sławika. Natomiast w Akademii Muzycznej można było zobaczyć wystawę zatytułowaną „1000 lat stosunków polsko-węgierskich. Uchodźcy polscy u przyjaciół Węgrów w latach 1939-1945. 90 lat polsko-węgierskich stosunków dyplomatycznych”. Wieczorem odbył się uroczysty koncert pt. „Polacy-Węgrom” z udziałem prezydentów Polski i Węgier.
Więcej

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NEGOCJACJI KRYZYSOWYCH
27 lutego na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbyła się inauguracja studiów podyplomowych negocjacji kryzysowych, specjalność: negocjator służb mundurowych. Wykład inauguracyjny pt. „Konflikty w organizacji” wygłosił mł. insp. dr Roman Stawicki, komendant Szkoły Policji w Katowicach. Uroczystości towarzyszyła prezentacja stylu walki oraz samoobrony o nazwie system Combat56, przedstawiona przez jego twórcę mjr. Arkadiusza Kupsa. W pokazie walki wystąpił autoryzowany instruktor stylu Combat56 Jacek Frucz. Studia podyplomowe negocjacji kryzysowych mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe stanowią połączenie wiedzy policyjnej, psychologicznej, filologicznej i nauk prawnych. Są to drugie tego typu studia w Polsce. Opiekę nad kierunkiem objęła prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

PREZENTACJA „STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO…”
1 marca, na zaproszenie przewodniczącej Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich prof. dr hab. n. med. Ewy Małeckiej-Tendery i JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, w Uniwersytecie Śląskim gościł prezes zarządu Fundacji Rektorów Polskich prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, który przedstawił „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020 – projekt środowiskowy”. Został on przygotowany przez konsorcjum w składzie: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Po krótkiej konferencji prasowej, obyło się spotkanie z pracownikami uczelni oraz studentami, którzy wzięli udział w dyskusji.
Więcej

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY
2 marca w Instytucie Chemii odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Chemiczny. Składał się on z dwóch części. Pisemna miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał konkursu, który odbędzie się 8 kwietnia. W drugiej części konkursu udział weźmie 40-50 najlepszych uczestników. Współorganizatorami konkursu są: oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.

POSIEDZENIE SENATU UŚ
2 marca w rektoracie odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 19 stycznia, zatwierdzenie porozumienia o współpracy między Międzyuczelnianym Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą Quebecką Uniwersytetu Laval w Kanadzie oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

FINAŁ KONKURSU „FIZYKA SIĘ LICZY”
9 lutego około 450 uczniów z całej Polski wzięło udział w pierwszej części II Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”, zorganizowanego przez Instytut Fizyki UŚ. Wyłonionych zostało 19 finalistów, którzy 3 marca wystartowali w drugiej, finałowej części. Po wykładzie dr. hab. Krzysztofa Wójcika, na temat przeprowadzania eksperymentów w pracowni fizycznej, uczniowie otrzymali problem do doświadczalnego rozwiązania. W tym samym dniu zostali wyłonieni laureaci konkursu oraz wręczono nagrody. Laureatem pierwszego miejsca został Wacław Banasik, uczeń VIII LO w Katowicach (nauczyciel zgłaszający p. Bogusław Lanuszny). Drugie miejsce zajął Marcin Langer LO im. J. Smolenia w Bytomiu (nauczyciel zgłaszający
p. Anna Banasik). Laureatem miejsca trzeciego został Paweł Bury z I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie (nauczyciel zgłaszający p. Barbara Zajdel). Laureaci oraz nauczyciel ucznia, który zajął pierwsze miejsce w nagrodę wyjadą w czerwcu br. do ośrodka naukowego CERN w Szwajcarii. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe odbyła się 4 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ.
W roku akademickim 2009/2010, wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia, tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody za osiągnięcia
w nauce otrzymało 71 studentów, co daje naszej uczelni trzecie miejsce w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim).
Więcej

II LOGOPEDYCZNE DNI NA UŚ
Od 6 do 12 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywały się II Logopedyczne Dni na Uniwersytecie Śląskim. Impreza została zorganizowana przez studia podyplomowe kwalifikacyjne logopedii i medialnej emisji głosu, Katedrę Edukacji Muzycznej i Arteterapii, śląski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Základní kola Havířov-Město. Termin wydarzenia był nieprzypadkowy, w tym dniu bowiem obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W ramach Dni pracownicy, ich rodziny oraz studenci mogli zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłatnej diagnozie. Konsultacje logopedyczne, prowadzone przez członków zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i koordynatorów Zespołów Doskonalenia Logopedów, odbywały się na Wydziale Filologicznym
w Katowicach oraz w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku.
W programie imprezy znalazły się m.in.: logopedyczne warsztaty dla słuchaczy studiów podyplomowych kwalifikacyjnych logopedii i medialnej emisji głosu oraz II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna z udziałem wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy.

DNI FRANKOFONII W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH
10 marca w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych odbyły się Dni Frankofonii. W tegorocznej edycji, poza studentami, udział wzięła młodzież licealna. Podczas spotkania Christophe Simon, dyrektor Alliance Française w Katowicach, przybliżył misję istnienia tej instytucji w Polsce, a Katarzyna Daab-Borkowska, naczelnik Wydziału Zagranicznego Urzędu Miejskiego w Katowicach mówiła, jak znajomość języka obcego wpływa na komunikację międzynarodową i wzajemne relacje. Wśród wielu gości i prelegentów nie zabrakło przyjaciela Szkoły Axela Louvrier`a, wykładowcy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki.
Więcej

MARATON CHOPINOWSKI W CIESZYNIE
Wydział Artystyczny w Cieszynie jest oficjalnym partnerem projektu „Roku Chopinowskiego na Morawach i Śląsku Cieszyńskim”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Via Musica” w Cieszynie i Konsulat Generalny RP w Ostrawie. W ramach tego projektu 10 marca odbył się „Maraton Chopinowski”, który trwał od godziny 12.00 do 24.00. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmiała w wielu ciekawych interpretacjach pedagogów i studentów Instytutu Muzyki UŚ oraz zaproszonych gości. Z prelekcjami o kompozytorze wystąpili teoretycy muzyki, czytane były również listy Chopina.

20. ROCZNICA REAKTYWACJI POLSKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
11 marca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Prawa Terytorialnego i Fundacja „Facultas Iuridica” zorganizowali uroczystą sesję naukową z okazji 20. rocznicy reaktywacji polskiego samorządu terytorialnego. Sesję podsumowującą funkcjonowanie współczesnego polskiego samorządu terytorialnego zaszczycili swoją obecnością zarówno twórcy reformy administracji publicznej, jak i znawcy tematyki samorządu terytorialnego.
Więcej

ŚWIĘTO LICZBY PI
Od 11 do 13 marca Uniwersytet Śląski, a szczególnie Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, świętował Dzień Liczby Pi. Impreza w murach naszej uczelni odbyła się już po raz czwarty. Wykład inauguracyjny pt. „Niszowa spontaniczność”, w wykonaniu dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr. hab. Macieja Sablik i dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr. hab. Krystiana Roledera, odbył się o godzinie 9.42 (3xPi). Święto Liczby Pi to przedsięwzięcie popularnonaukowe, które ma na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych. Bogaty program obchodów obejmował różnorodne prelekcje, konkursy, odczyty i wykłady popularnonaukowe, pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych, prezentacje oraz symulacje komputerowe gier.
Więcej

WIZYTA DELEGACJI DYPLOMATYCZNEJ Z FRANCJI
15 marca Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli francuskiej dyplomacji. Delegacja, w składzie: JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps (na zdj.), konsul generalny Francji Pascal Vagogne oraz attache ds. współpracy uniwersyteckiej Corinne Baylac, spotkała się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem (na zdj.).
W planie wizyty znalazły się również: spotkanie z pracownikami i studentami Uniwersytetu Śląskiego, wizyta w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych i Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu. Następnie goście z Francji udali się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z wojewodą Zygmuntem Łukaszczykiem i prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Podczas spotkania JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został uhonorowany odznaczeniem „Palmy Akademickie”, które wręczył JE Ambasador Francji François Barry Delongchamps.
Więcej

TYDZIEŃ MÓZGU
Od 15 do 19 marca trwał Tydzień Mózgu w Katowicach, zorganizowany przez Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii Uniwersytetu Śląskiego. Uczestników wydarzenia gościł Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Pedagogiki i Psychologii. Impreza ma na celu popularyzację wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wydarzenie wpisuje się w cykl akcji, prowadzonych pod podobnym tytułem w kraju i na świecie. Dla uczestników przygotowano szereg tematycznych wykładów oraz wystawę posterową.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA
16 marca w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie rektorów i kanclerzy szkół wyższych, dotyczące zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania na Uniwersytecie Śląskim – etapu I. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Program spotkania obejmował prezentację systemu, przygotowaną przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy wdrażające system na uczelni (Asseco Poland SA, SAP Polska sp. z o.o., Sygnity SA), a następnie dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych.

VIII FESTIWAL SLAJDÓW PODRÓŻNICZYCH
Od 18 do 21 marca w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbywał się już po raz ósmy Festiwal Slajdów Podróżniczych. Tradycyjnie jego organizatorami byli: Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda” oraz Studenckie Koło Podróżnicze „Denali”. Tegoroczna edycja była poświęcona pamięci Kingi Choszcz – podróżniczki (gościa II Festiwalu Slajdów Podróżniczych), która w 2006 r. zmarła w Ghanie na malarię mózgową.
Więcej