Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Trzecie miejsce w kraju

Wojciech Kiljańczyk (student WNS), JM Rektor UŚ  prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Wojciech Kiljańczyk (student WNS), JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dziekan Wydziału Nauk Społecznych
4 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2009/2010 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów naszej uczelni. Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymały 73 osoby, co daje Uniwersytetowi Śląskiemu trzecie miejsce w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim).

Lista stypendystów Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2009-2010 r.

Międzynarodowa Szkoła
Nauk Politycznych

Grzegorz Libor
Joanna Zawada                                   

Wydział Pedagogiki                            
i Psychologii

Michał Brol
Edyta Charzyńska                               
Maria Chełkowska
Karolina Husákova
Sandra Orlińska
Mariola Paruzel
Karolina Sęk
Agnieszka Skorupa
Justyna Szostek
Monika Żaba                             

Międzywydziałowe
Indywidualne Studia
Humanistyczne
Marta Baron
Kamila Czaja                                      
Monika Glosowitz
Magdalena Kłosińska
Joanna Gut
x
Magdalena Kubica
Łukasz Lamża
Mikołaj Marcela
Paweł Miech
Marta Pabian
Mariola Pawlik
Agnieszka Pogrzeba
Anna Skiba
Joanna Soćko
Agata Wilczek

Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska
Michał Słota

Wydział Etnologii
i Nauk o Edukacji
Barbara Chromy
Przybysława Tomiczek
Agnieszka Żur

Wydział Filologiczny
Sabina Kwak
Danuta Piękoś
Adam Pisarek
Hanna Maria Sieja
Klaudia Socha
Katarzyna Szopa
Anna Szczepanek
Natalia Woźny

Wydział Informatyki
i Nauki o Materiałach

Tomasz Jerzy Waller
Damian Zapart
Grzegorz Ziółkowski

Wydział Matematyki,
Fizyki i Chemii
Piotr Idzik
Michał Januszewski
Jolanta Marzec

Wydział Nauk Społecznych
Radosław Aksamit
x
Marta Buszek
Przemysław Grzonka
Paulina Jaciuk
Agnieszka Kandzia
Oliwia Khalil
Wojciech Kiljańczyk
Monika Kornacka
Żaneta Krawczyk
Dariusz Kryczka
Monika Mansfeld
Magdalena Marzec
x
Tomasz Okraska
Anna Orska
Tomasz Pawlik
Marek Pitura
Łukasz Potempa
Natalia Sobczyk
Maciej Stanek
Anna Stawowa
Jarosław Wichura
Aleksandra Antonina Wycisk

Wydział Nauk o Ziemi
Rafał Lach
Dawid Surmik

Wydział Teologiczny
Anna Oracz

(X oznacza, że osoba nie wyraziła zgody na ogłoszenie swojego imienia i nazwiska lub nie złożyła stosownego oświadczenia we wniosku stypendialnym)

 


 


Fotografie: Agnieszka Szymala