Ogłoszenie

W ramach umowy NOVUM 4/2008 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej sfinansowała naprawę aparatury (spektrometru NMR, analizatora TGA, różnicowego kalorymetru skaningowego DSC oraz chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym GCMS) w Pracowni Fizykochemii Polimerów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

 

Autorzy: Redakcja