40-lecie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Strona z Pisně Duchowni Ewangelistské […], Ivančici, 1564 [Iluminowanego kancjonału braci czeskich] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Agnieszka Sikora
Strona z Pisně Duchowni Ewangelistské […], Ivančici, 1564 [Iluminowanego kancjonału braci czeskich] ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Agnieszka Sikora
1968
Powstanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Sieć biblioteczna UŚ składała się z Biblioteki Głównej i pięciu Bibliotek Zakładowych: Biblioteki Wydziału Humanistycznego, Biblioteki Wydziału Prawa, Biblioteki Wydziału Wychowania Technicznego, Biblioteki Instytutu Fizyki, Biblioteki Instytutu Chemii. Pierwsza siedziba Biblioteki Głównej mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9.
 
1969
Utworzono Bibliotekę Instytutu Biologii.
 
1970
- Utworzono Bibliotekę Instytutu Nauk Społecznych.
- Utworzono Bibliotekę Wyższego Studium Nauczycielskiego w Sosnowcu.

 

 


  

Katalog kartkowy, lata 70-te
Katalog kartkowy, lata 70-te
1971
- Utworzono Bibliotekę Instytutu Matematyki
- Utworzono Bibliotekę Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 
1972
- Podjęto decyzję o przydzieleniu Bibliotece Głównej pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 14 oraz rozpoczęto przenoszenie zbiorów do nowej siedziby.
- Utworzono Bibliotekę Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.
 
Czytelnia Ogólna, lata 70-te
Czytelnia Ogólna, lata 70-te
1973
- Utworzono Czytelnię Informacji Naukowej.
- Do Biblioteki Głównej wcielono Bibliotekę Instytutu Matematyki.
- Z Biblioteki Wydziału Humanistycznego utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Polskiej, część zbiorów połączono ze zbiorami Biblioteki Instytutu Nauk Społecznych, tworząc Bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych. Utworzono też Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych.

 


  
1974
Utworzono Bibliotekę Wydziału Nauk o Ziemi.

 

1976
Utworzono Biblioteką Instytutu Filologii Rosyjskiej.
 

Katalog klamrowy
Katalog klamrowy
1978
- Utworzono Bibliotekę Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
- Utworzono Bibliotekę Wydziału Radia i Telewizji. 1980 Utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Słowiańskiej.
 
1981
Rozwiązano Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych a w jej miejsce utworzono: Bibliotekę Instytutu Filologii Angielskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Germańskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Romańskiej. Katalog kartkowy, lata 70. Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Pracownia Reprograficzna, 1978 rok Katalog klamrowy.
 
Pracownia Reprograficzna, 1978 rok
Pracownia Reprograficzna, 1978 rok
1992
Utworzono Bibliotekę Katedry Filologii Klasycznej.
 
1993
Utworzono Bibliotekę Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych.
 
1994
Utworzono Bibliotekę Niemiecką / Deutscher Lesesaal des Goethe - Instituts, wchodzącą w strukturę organizacyjną BG.

 Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussie, Livonia etc. diversorum autorum. Lutguni Batavorum, ex Officina Elzeviriana, 1627. Najmniejszy starodurk w zbiorach BUŚ.
Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussie, Livonia etc. diversorum autorum. Lutguni Batavorum, ex Officina Elzeviriana, 1627. Najmniejszy starodurk w zbiorach BUŚ.
1995
Wskutek powodzi w Czytelni Czasopism zostały zniszczone 7254 woluminy.

 
1997
- Utworzono Bibliotekę Bibliologiczną.
- Czytelni BG nadano imię prof. Bogdana Suchodolskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową. Odbyła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona działalności naukowej prof. Bogdana Suchodolskiego.
- Rozpoczęto tworzenie bazy bibliograficznej dorobku pracowników naukowych UŚ.
 
1998
Uruchomiono stronę www Biblioteki Głównej UŚ.
 
2000
Utworzono Bibliotekę Szkoły Zarządzania.
 
2001
Utworzono Bibliotekę Teologiczną.
 
2002
Utworzono Bibliotekę Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.
 

Oddział Informacji Naukowej, 1996 rok
Oddział Informacji Naukowej, 1996 rok
2006
Na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim, utworzono Śląską Bibliotekę Cyfrową (ŚBC), w celu prezentacji kulturowego dziedzictwa Śląska.
 
2007
Na Wydziale Filologicznym utworzono dwie biblioteki specjalistyczne: Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Katowicach oraz Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Sosnowcu.
 
Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
2008
Podpisano Umowę Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną, określającą zasady współpracy przy realizacji budowy CINiBA oraz w zakresie prowadzenia wspólnej jednostki organizacyjnej.
 
 

OPRACOWAŁY:
MARTA BŁESZYŃSKA
JOLANTA PULIKOWSKA


Fotografie: Agnieszka Sikora, Archiwum BUŚ