Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2009

100 LAT "HARMONII"

22 listopada w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji stulecia Cieszyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia", najstarszego na Śląsku i jednego z najstarszych Polsce. Kontynuatorem pięknych tradycji chóralnych jest od blisko 40 lat akademicka "Harmonia", dzisiaj - Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Cieszynie, od 10 lat prowadzony przez dr Izabellę Zielecką-Panek. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym, a następnie odbył się koncert galowy. Bogaty repertuar chóru obejmuje utwory a cappella kompozytorów wszystkich epok, z muzyką współczesną włącznie oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Swój dorobek artystyczny "Harmonia" zaprezentowała na sześciu płytach.

"IT ACADEMIC DAY"

27 listopada w Auli Międzywydziałowej przy Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbyła się konferencja informatyczna "IT Academic Day" poświęcona najnowszym technologiom oraz narzędziom informatycznym. W ramach wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych. Organizatorami konferencji byli: firma Microsoft oraz studenci Koła Naukowego Informatyków na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

"MODELLING AND VISUALISATION IN BIOINFORMATICS"

27 listopada w Instytucie Informatyki w Sosnowcu odbyło się seminarium projektu Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim. Seminarium BIEN poświęcone było prezentacji projektu, wyników badań ankietowych oraz dyskusji na temat trendów w nauczaniu informatyki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła listę rankingową projektów za- twierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie V - Rozwój Polskich Uczelni. Na liście tej drugą pozycję zajął projekt złożony przez Uniwersytet Śląski - Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim. Realizatorem merytorycznej części projektu, jakim jest stworzenie programu studiów z wykładowym językiem angielskim, będzie Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach mieszczący się w Sosnowcu.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

2 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku administracja, uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego dla projektu Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, a także wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie kulturoznawstwo.

AKCJA - REAKCJA

3 grudnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii odbyła się impreza pod nazwą "Akcja - reakcja", czyli comiesięczne wydanie specjalne audycji "Czwarty wymiar", promującej Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - największą w Europie imprezę plenerową o tematyce naukowej, wyróżnioną przez Komisję Europejską jako jeden z najciekawszych projektów europejskich ostatnich lat propagujących naukę w społeczeństwie. Podczas spotkania prezentowane są osiągnięcia i sukcesy instytucji biorących udział w Pikniku Naukowym, słuchacze mają okazję poznać sylwetki tworzących je ludzi i dowiedzieć się, na czym polega ich codzienna praca oraz jak się przygotowują do corocznych pokazów. Ekipa radiowa odwiedza także wydziałowe pracownie i laboratoria.

Celem tej szczególnej akcji jest popularyzacja nauki, przyjazne i obrazowe przekazywanie wiedzy, a także zachęcenie odbiorców do poznawania otaczającego świata. Audycja ma charakter interaktywny, jest prezentowana zarówno na antenie, jak i w internecie - w postaci video streamingu na stronie www.polskieradioeuro. pl. Program ma pobudzić słuchaczy do dyskusji oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy w postaci wypowiedzi na forum Radia Euro, telefonów, czy SMS-ów.

"MIĘDZY NAUKĄ A SZTUKĄ - AKUSTYKA DLA HUMANISTÓW"

3 grudnia Pracownia Dydaktyki Fizyki zaprosiła pracowników, doktorantów i studentów na kolejny wykład z cyklu "Z najlepszymi przez fizykę". W sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ wykład pt: "Między nauką a sztuką - akustyka dla humanistów" wygłosi prof. dr hab. Bogusław Fugiel. Przedstawienie podstawowych pojęć akustyki dotyczących struktury i percepcji dźwięku było pretekstem do udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy wrażenia estetyczne można opisać liczbami? Dlaczego dzieci powinny słuchać muzyki Mozarta? Co to jest diplacusis? Jak powstał przenośny syntezator muzyczny? Kiedy funkcje Bessela mogą "ożywić" dźwięk? Podane przykłady były ilustrowane żywą muzyką. Na zakończenie wykładu wystąpili uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej.

PROFESOR IRENA BAJEROWA DOKTOREM HONORIS CAUSA UŚ

Decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego tytuł doktora honoris causa otrzymała profesor Irena Bajerowa, wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonały dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Uroczystość odbyła się 4 grudnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

JUBILEUSZ 40-LECIA BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

8 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego UŚ odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, połączona z promocją książki Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad uroczystością objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie imprezy znalazły się m. in.: wykład prof. zw. dr. hab Tadeusza Sławka pt. "Biblioteka jako dziękczynienie" oraz koncert muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.

CZWARTA DYSKUSJA PANELOWA

12 grudnia w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się konferencja naukowa Czwarta Dyskusja Panelowa o temacie przewodnim: "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury". W konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych: nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, humanistycznych, w tym filozoficznych i teologicznych, artyści oraz przedstawiciele nauk

Czwarta Dyskusja Panelowa jest coroczną jednodniową konferencją naukową. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku.

SESJA JUBILEUSZOWA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

12 grudnia w Auli Międzywydziałowej przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się Sesja Jubileuszowa pod patronatem dziekana WNoZ prof. dr. hab. Adama Idziaka z okazji 60-lecia Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 35-lecia Olimpiady Geograficznej. W programie znalazły się m.in. wykłady: prof. dr. hab. Andrzeja T. Jankowskiego Z dziejów geografii w regionie śląskim, prof. dr. hab. Tadeusza Niedźwiedzia Ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz prof. dr. hab. Adama Łajczaka Na dachu świata - Tybet.

WIECZÓR WIGILIJNY

17 grudnia JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprosił społeczność akademicką na Wieczór Wigilijny. Odbył się on w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach. Uroczystość była okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. W programie muzycznym Wieczoru znalazły się m.in.: koncert piosenek bożonarodzeniowych i świątecznych w wykonaniu Beaty Bednarz (Karol Pyka - fortepian, Marcin Żupański - saksofon, flet, Eugeniusz Kubat - kontrabas, Bartek Nazaruk - perkusja) oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" (Sabina Olbrich-Szafraniec - sopran, Michał Korzistka - fortepian, Izabella Zielecka-Panek - dyrygent).

OPRACOWAŁA
AGNIESZKA SIKORA