Dyrektorzy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego


mgr Piotr Stasiak
mgr Piotr Stasiak

mgr Piotr Stasiak

Dyrektor BUŚ w latach 1968-1973. Starszy kustosz dyplomowany. Organizator bibliotek na Śląsku. Społecznik pracujący z dziećmi i młodzieżą. Inicjator comiesięcznych konferencji bibliograficznych, aktywny działacz w śląskim kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 


 

prof. dr hab. Jerzy Ratajewski
prof. dr hab. Jerzy Ratajewski

prof. dr hab. Jerzy Ratajewski

Dyrektor BUŚ w latach 1973-1975. Pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, współtwórca górnośląskiego środowiska bibliotekoznawczego. Specjalizował się w historii prasy oraz metodologii bibliotekoznawstwa. Przeprowadził reorganizację Biblioteki Głównej UŚ, tak aby mogła spełniać funkcję biblioteki uczelnianej.

 


dr Henryk Kot
dr Henryk Kot

dr Henryk Kot

Dyrektor BUŚ w latach 1975-1977. Kustosz dyplomowany, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŚ, kierownik Centralnego Katalogu Zbiorów Kartograficznych w Niemczech. Obecnie uczestniczy w rewindykacji kartograficznych zbiorów polskich znajdujących się w Pruskiej Bibliotece Państwowej w Berlinie.

 


prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski
prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski

prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski

Dyrektor BUŚ w latach 1977-1978. Specjalizuje się w organizacji szkolnictwa, pedagogice bibliotecznej oraz polityce oświatowej. Obecnie profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

 


prof. dr hab. Antoni Molenda
prof. dr hab. Antoni Molenda

 prof. dr hab. Antoni Molenda

Dyrektor BUŚ w latach 1978-1981. Specjalizuje się w historii najnowszej oraz historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. Obecnie profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

 


mgr Wanda Dziadkiewicz
mgr Wanda Dziadkiewicz

 mgr Wanda Dziadkiewicz

Dyrektor BUŚ w latach 1981-2003. Starszy kustosz dyplomowany. Sekretarz Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich, członek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej.

 

Autorzy: Marta Błeszyńska, Jolanta Pulikowska
Fotografie: Archiwum BUŚ