40-lecie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Wczoraj - dziś - jutro

8 grudnia w auli im. K. Lepszego odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia Biblioteki połączona z promocją książki Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad jubileuszem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie prowadził dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, prof. dr hab. Dariusz Pawelec. W uroczystości wzięli udział m.in. byli rektorzy Uniwersytetu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, władz samorządowych a także byli pracownicy Biblioteki.

Od lewej, w pierwszym rzędzie: prof. dr hab. Dariusz Pawelec, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, mgr Wanda Dziadkiewicz. W drugim rzędzie: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i dziekan Wydziału Informatyki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk
Od lewej, w pierwszym rzędzie: prof. dr hab. Dariusz Pawelec, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, mgr Wanda Dziadkiewicz. W drugim rzędzie: prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i dziekan Wydziału Informatyki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk
JM Rektor prof.dr hab. Wiesław Banyś poświęcił wiele uwagi relacjom odbiorcy z różnymi - tradycyjnymi i nowoczesnymi nośnikami informacji i coraz to ulepszanym technikom, otwierającym i ułatwiającym komunikowanie się z każdym zbiorem książek, o każdej porze dnia. O taki ideał dostępu do wiedzy Uniwersytet toczył boje od wielu lat. JM Rektor przypomniał najważniejsze daty owych zmagań. Począwszy od 1995 roku, kiedy ówczesny rektor prof. Maksymilian Pazdan podjął starania o pozyskanie terenu dawnego lodowiska Torkat pod budowę budynku biblioteki, wspomniał spory o kształt architektoniczny nowego obiektu, którym kres położył rektor prof. Tadeusz Sławek, doprowadzając do rozpisania konkursu na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego. Kluczowym momentem był rok 2007, wówczas decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego budowę biblioteki uznano za projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

8 sierpnia 2008 roku w miejscu budowy umieszczono tablicę informacyjną.

- Ten moment wieńczy starania wielu pokoleń - powiedział rektor. - Pamiętam niezwykły upór i determinację rektora Janusza Janeczka, wyraziciela dążeń i woli nas wszystkich, którzy marzyliśmy o nowoczesnej bibliotece. Lada moment to przedsięwzięcie zacznie się urzeczywistniać i to jest najcenniejszy prezent, jaki biblioteka mogła otrzymać z okazji swojego czterdziestolecia. Mamy powód do radości, ale o tym, że nasze marzenie się ziściło będziemy mogli powiedzieć przekraczając próg nowej biblioteki.

Prof. dr. hab. Tadeusz Sławek wygłosił wykład, do którego lektury zapraszamy na str. 18-21.

- Największym marzeniem tak moim, jak i wszystkich współpracowników było otwarcie biblioteki i to zarówno w dosłownym, jak i przenośnym tego słowa znaczeniu - wspominała Wanda Dziadkiewicz, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981-2003. - Pragnęliśmy wpuścić czytelników pomiędzy regały i półki, aby mogli nasycić się tą jedyną i niepowtarzalną atmosferą, ale byliśmy jak ptaki z podciętymi skrzydłami - wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, wiedzieliśmy jak to zrobić... to jednak nie wystarczyło. Marzeniem moim było także, aby biblioteka była sercem uczelni, salonem, w którym mogliby spotykać się naukowcy różnych dziedzin, miejscem otwartych wykładów, wymiany myśli i dyskusji. Mam nadzieję, że już wkrótce te marzenia się spełnią. Bardzo się cieszę, że moim następcą jest profesor Dariusz Pawelec. Zawsze uważałam, że biblioteką powinien kierować naukowiec i dydaktyk, który najlepiej rozumie potrzeby i oczekiwania akademickich czytelników.

Prof. dr hab. Krystian Roleder dokonując - jak sam to nazwał - nie tylko organizacyjnobiznesowych podsumowań dokonań Biblioteki, podzielił się swoją wizją przyszłego Centrum Informacji Naukowej - Marzy mi się, aby odnaleźć tam inteligentną i mobilizującą ciszę, chciałbym zauważuć twarz głęboko zamyślonego studenta, żeby dookoła wirowała myśl elegancka acz intelektualnie niegrzeczna, chciałbym spojrzeń błyskotliwych, rozmów na poziomie i wysokiej jakości, zawsze w cieniu autorytetu rozumu, chciałbym języka estetycznego, brzmiącego pięknymi dźwiękami w tonacji uniwersyteckiej. Oby przyszła biblioteka była miejscem odważnych zachowań, godnych słów nauczyciel i student. Życzę, aby dyrektor miał świadomość posiadania środków finansowych w ilości określanej jako niepoliczalne, niemających nic wspólnego ze skwantowanym finansowaniem szkolnictwa wyższego.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zapewnił:

- Mimo na pewno wielu problemów, które w naturalny sposób mogą się pojawić podczas realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, nie mam najmniejszych wątpliwości, że będziemy wkrótce otwierać nowe centrum naukowe. Życzę państwu i sobie, aby stało się to jak najszybciej. Z największym podziwem i z największą wdzięcznością dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Uroczystość uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach, jubileuszowi towarzyszyła wystawa zatytułowana Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (wczoraj - dziś - jutro). I jak przystało na 40-latka, nie obyło się bez gigantycznego tortu.

Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek:

- Biblioteka, nowoczesna i na miarę potrzeb tak społeczności akademickiej, jak i całego regionu, to temat, z którym zmagało się co najmniej kilku rektorów. Jeśli więc dziś mówimy o budowie nowego gmachu, czyli zakończeniu tych zmagań sukcesem, to jego ojców jest wielu. Szczególną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał rektor prof. Tadeusz Sławek, który spowodował rozpisanie konkursu architektonicznego na projekt budowli. Mnie udało się porozumieć z Akademią Ekonomiczną, w wyniku czego wspólnie będziemy tworzyć nową bibliotekę, udało mi się także zdobyć niezbędne środki finansowe. To międzyuczelniane przedsięwzięcie było pierwszym, bardzo ważnym krokiem do integracji obu uczelni.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora