Wstępniak

Szanowni Czytelnicy!

Rozpoczynamy nowy rok, z którym jak wszyscy wiążemy nadzieję na lepszą przyszłość i korzystne zmiany, szczególnie te dotyczące szkolnictwa wyższego oraz naszej Uczelni. Sami liczymy na szybciej pracujące komputery (przede wszystkim nowe), zdyscyplinowanych (pod względem terminu oddawania artykułów oraz ich rozmiarów) autorów, a także wiele ciekawych tematów. Wam, Drodzy Czytelnicy, bez względu na to kim jesteście (czy to pracownikami dydaktycznymi, administracyjnymi czy studentami) życzymy radości z wykonywanej pracy i jej wyników, sukcesów naukowych lub zdanych egzaminów, zrealizowania przynajmniej części planów i marzeń osobistych oraz wszystkiego co dobre i piękne w Nowym Roku 2009. Prosimy także o przekazanie najlepszych życzeń Waszym Rodzinom.

Nowy rok w bieżącym wydaniu naszej gazety rozpoczynamy jednak relacjami z wydarzeń, które miały miejsce jeszcze w poprzednim 2008 roku. Przede wszystkim chcemy zachęcić do lektury materiału poświęconego doktoratowi honoris causa przyznanemu prof. Irenie Bajerowej, wybitnej badaczce dziejów języka polskiego, współorganizatorce katowickiej polonistyki, długoletniej profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonałemu dydaktykowi i wychowawcy pokoleń polonistów, krzewicielce idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomnej patriotce walczącej o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Szeroko także omawiamy jubileusz 40-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, którego obchody miały miejsce 8 grudnia 2008 roku. Przypomnijmy, że Biblioteka UŚ powstała w 1968 roku z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Sieć biblioteczna UŚ składała się wówczas z Biblioteki Głównej i pięciu Bibliotek Zakładowych: Biblioteki Wydziału Humanistycznego, Biblioteki Wydziału Prawa, Biblioteki Wydziału Wychowania Technicznego, Biblioteki Instytutu Fizyki, Biblioteki Instytutu Chemii. Od tego czasu wiele się zmieniło. Powstały biblioteki wydziałowe i instytutowe, Centrum Informacji Naukowej oraz czytelnie. Jedno jednak się nie zmieniło - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego wciąż nie ma swojej godnej siedziby. Władze Uczelni liczą, że wkrótce to się zmieni, wraz z wybudowaniem nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, projektu wspólnego Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych przeszłości i przyszłości BUŚ.

Autorzy: Redakcja