Stopnie i tytuły naukowe - styczeń 2009

Doktoraty:

Dr Ewa Simon - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Anna Labocha-Pawłowska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Anna Nowakowska-Głuszak - Wydział Filologiczny

Dr Kamil Kamiński - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Elwira Swadźba - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Michał Lewicki - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Dr Alina Mitek-Dziemba - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Dr Agnieszka Nęcka - Wydział Filologiczny

Dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Elżbieta Wolny - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Maciej Bernasiewicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Karolina Kapołka - Wydział Filologiczny

Habilitacje:

Dr hab. Henryk Gacki - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Dr hab. Iwona Loewe - Wydział Filologiczny