Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim.

Seminarium Projektu BIEN

Dr Urszula Boryczka i prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski

27 listopada w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbyło się pierwsze seminarium projektu Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim.

Realizowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego projekt zakłada stworzenie programu studiów II stopnia na kierunku informatyka. 1 października rozpoczęto działania. W pierwszym okresie realizacji projektu skupiono się przede wszystkim na przeprowadzeniu badań ankietowych, mających na celu poznanie umiejętności, z jakimi absolwenci informatyki stosowanej, a także bioinformatyki opuszczają mury innych uczelni wyższych.

- Ankieta została przygotowana w rozbudowanej formie, co przekłada się nie tylko na ilość, ale również strukturę pytań - mówi Agnieszka Nowak realizująca zadanie. - Znalazły się w niej pytania dotyczące podziału przedmiotów w programie nauczania na dotyczące teorii: matematyki, sztuczniej inteligencji, algorytmiki i związane ze wzbogacaniem kwalifikacji zawodowych absolwentów: języki programowania, sieci komputerowe, systemy operacyjne i certyfikaty IT. Ankieta została skierowana do polskich szkół wyższych i zagranicznych uczelni partnerskich UŚ. Jej zwrotność była jednak na dosyć niskim poziomie. Niemniej udało się stworzyć raport, z którego jasno wynika, że wciąż zbyt mało wagi przykłada się do nauczania poprzez problem.

- Chcemy pokazać naszym studentom nowatorskie rozwiązania - deklaruje koordynator projektu BIEN dr Katarzyna Trynda. - Celem projektu jest stworzenie specjalizacji, której absolwenci nie tylko posiądą wiedzę teoretyczną, ale poznają również szeroki wachlarz jej zastosowań.

Wśród osób zaangażowanych w stworzenie nowej specjalizacji szczególną rolę odgrywają prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski, autor Fraktalnego modelowania kształtu, oraz dr Magdalena Tkacz będąca współautorem otwartego niedawno kierunku inżynieria biomedyczna i specjalizacji bioinformatyka na kierunku informatyka. Podczas seminarium otrzymali oni z rąk dr Urszuli Boryczki, prodziekan ds. dydaktycznych, powołania do zespołu zajmującego się w ramach realizowanego projektu przygotowaniem siatek studiów.

Nad prawidłową realizacją merytorycznej części projektu czuwa prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz- Deja, dyrektor Instytutu Informatyki.

Dyskusja na temat kształtu specjalizacji miała również miejsce podczas seminarium projektu BIEN, w którym udział wzięli pracownicy Instytutu Informatyki oraz przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wyższej Szkoły Humanitas. Być może podczas kolejnego spotkania planowanego w marcu uda się już odpowiedzieć na pytanie, jak dalece nowa specjalizacja będzie bioinformatyczna. Ostateczny jej kształt poznamy w przeciągu półrocza. Kwestią, która nie wzbudza wątpliwości jest natomiast zastosowanie w procesie nauczania najnowszych metod naukowych i technologicznych. Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwolą na sfinansowanie zakupu anglojęzycznych podręczników z zakresu specjalizacji, publikacji autorskich materiałów dydaktycznych i doposażenie pracowni informatycznej. To z kolei pozwala przypuszczać, że specjalizacja Modelling and Visualisation in Bioinformatics będzie atrakcyjna nie tylko na poziomie kraju, co w perspektywie budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego pozostaje kwestią istotną.

- Nowa specjalizacja, prowadzona w języku angielskim i łącząca zagadnienia modelowania i wizualizacji 3D z burzliwie rozwijającą się bioinformatyką, z pewnością stworzy nowe możliwości - zapewnia dr Katarzyna Trynda.

Podsumowanie wyników badań ankietowych można znaleźć na stronie www.bien.us.edu.pl

Projekt Modelling and Visualisation in Bioinformatics - nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim powstaje dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

Autorzy: Joanna Laskowska
Fotografie: Joanna Laskowska