Podpisanie porozumienia o partnerstwie z Euro-Centrum Naukowo-Technologicznym

Pod innowacyjnym dachem

9 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Euro-Centrum Sp. z o.o., Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Śląskim.

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku. W swoich założeniach ma być miejscem spotkania biznesu z nauką. Tematycznie skoncentrowany jest na rozwoju technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej rozważnego wykorzystywania. Park współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi, zlokalizowanymi głównie w południowej Polsce m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Instytutem Techniki Elektronowej w Warszawie. Uniwersytet Śląski jest już dziewiątym ośrodkiem naukowym, który przystąpił do współpracy.

 

podpisanie porozumienia Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Euro-Centrum Sp. z o.o., Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Śląskim.

 

W Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego powstaną laboratoria pomiarowe, wdrożeniowe i certyfikacyjne, a także pomieszczenia wystawiennicze i sale konferencyjno-szkoleniowe. Ważnym elementem Parku jest innowacyjny - inteligentny budynek, który ma być przykładem zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (np. energii słonecznej i geotermalnej) oraz jej efektywnego gospodarowania. Dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi na terenie Euro-Centrum powstaje obiekt, który dwie trzecie potrzebnej energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych, a tylko jedną trzecią w sposób tradycyjny. Następnym krokiem będą prace nad stworzeniem pierwszego w Polsce całkowicie pasywnego biurowca, w pełni wydajnego energetycznie. Rozbudowa parku zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

- Parki technologiczne stanowią fantastyczną możliwość wykorzystania naszych badań naukowych. Mam nadzieję, że współpraca przyniesie obopólną korzyść - powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Profity, które może zaoferować nasza Uczelnia to przede wszystkim kapitał ludzki, czyli prawie 40 tysięcy studentów i około 3 tysiące pracowników. Znaczące są także wyniki dotychczasowych badań (np. Wydziału Nauk o Ziemi w zakresie płytkiej geotermii) i zaplecze laboratoryjne oraz sprzęt. Euro-Centrum pomoże natomiast skomercjalizować potencjał badawczy śląskiej uczelni.

- Spodziewamy się, że porozumienie będzie sprzyjać kształceniu młodzieży przez ich udział w stażach i projektach badawczych, a kontakt z otoczeniem biznesowym, gospodarczym i usługowym wpłynie na tworzenie programów edukacyjnych na Uczelni, może nawet nowych specjalności - podkreślił prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który również wymienił korzyści płynące z bliskości lokalizacyjnej Parku i Uczelni. - To porozumienie stwarza szansę, by realizować zasadę: służyć miastu i środowisku lokalnemu.

Zastrzegł jednak, że to co dobrze rokuje współpracę, to przede wszystkim fakt, iż Euro-Centrum jest jednym z niewielu w Polsce parków (w sumie jest ich około 20), które rzeczywiście prężnie realizują swoje cele.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora