Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Marzec 2009

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Sylwester Fertacz, Kazimierz Miroszewski: Marzec 1968 roku w województwie katowickim

TEOLOGIA. Jan Słomka: Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, indeksy: biblijny i autorów starożytnych oraz cytatów patrystycznych, summ., Zsfg., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Grzybowska: La fugueuse et ses avatars dans l'oeuvre romanesque de Suzanne Jacob, 35 zł

Janusz Ryba: Oświeceniowe "tutti-frutti". Maskarady - konwersacja - literatura

PEDAGOGIKA. "Chowanna". Tom specjalny: Modalne aspekty treści kształcenia. Red. Wojciech Kois, 30 zł

Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki. Red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Mitas, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, aneks, tab., rys., summ., Zsfg., 36 zł

Ewa Wysocka: Doświadczanie życia w młodości - problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, bibliogr., aneks, indeks, tab., wykr., summ., Zsfg., 67 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Gawęda: Enklawy w granicie Tatr Wysokich, bibliogr., tab., ryc., fot., summ., rez., 25 zł

FIZYKA. Beata Kozłowska: Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski, 32 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Agata Aleksandra Kluczek: VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze, bibliogr., indeksy, wklejki, tab., fot., ilustr., rys., summ., rés.

Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, summ., rés.

FILOZOFIA. Człowiek a światy wirtualne. Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska, Magdalena Wołek

SOCJOLOGIA. Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. Jacek Wódz, tab., wykr., mapy, summ., rés., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Przekłady Literatur Słowiańskich". T. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés.

Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy

Zdzisława Mokranowska: Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

Józef Olejniczak: Powroty w śmierć. Eseje o śmierci w literaturze i śmierci pisarzy

Miłosz Piotrowiak: "Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?" Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy

Joanna Warmuzińska-Rogóż: De langlois a tringlot. L'effet-personnage dans les "Chroniques romanesques" de Jean Giono, 21 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg.

Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą "Aktionsarten" w języku rosyjskim i polskim. T. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w języku rosyjskim i polskim

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie + płyta CD. Red. Ewa Wąchocka, Violetta Sajkiewicz, indeks

NAUKI o ZIEMI. Stanisław Ćmiel: Charakterystyka wtórnie zmienionych pokładów węgla w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Robert Krzysztofik: Układ lokalizacyjny miast typu system sieci na obszarze Polski

FIZYKA. Anna Michnik: Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Żmigrodzki: Wprowadzenie do leksykografii. Wyd. 3. rozszerz.