Kronika Uniwersytecka - marzec 2009

XXXIII UROCZYSTA SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

19 stycznia w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyła się XXXIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 10 lat Samorządu Województwa Śląskiego. Otwarcia sesji dokonali: przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski i prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz. Podczas obrad wystąpili m.in.: prof. zw. dr hab. Jacek Wódz z wykładem „Społeczeństwo województwa śląskiego – jaką drogą ku spójności” i prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz z wykładem „Samorząd województwa w systemie organów administracji publicznej”.

 

 

POSIEDZENIE SENATU UŚ

20 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2009 oraz omówienie spraw bieżących.

 

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "ŚLĄSKICH OSKARÓW"

23 stycznia w sali audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Śląskich Oskarów. Godło Promocyjne „Śląski Oskar 2008” to nagroda promująca firmy, których renoma jest doskonale znana na krajowym i międzynarodowym rynku, zgodnie z mottem „To, co na Śląsku najlepsze i to, co dla Śląska najlepsze”. Kapitule Śląskiego Oskara przewodniczył prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Wśród tegorocznych laureatów był prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - jeden z największych prawniczych autorytetów na Śląsku. Niedościgniony mistrz dla setek absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, którym z pieczołowitością i troską wpajał zasady mądrego, sprawiedliwego prawa. Ceniony ekspert prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, autor kilkudziesięciu książek i podręczników a także wielu artykułów. W latach 1990-1996 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego i jego wkład w rozwój największej śląskiej uczelni widoczny jest do dziś.

W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się ponadto: prof. Jerzy Buzek, Józef Skrzek, firma Energoinstal S.A. Tuż obok nich na scenie uhonorowani statuetkami Oskara, autorstwa cenionej rzeźbiarki Lidii Sztwiertni, stanęli: Gerard Chrobok (PPI Chrobok), Janusz Honkowicz,  Tomasz Trepka (Inżbud) i przedstawiciele Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, Gazowni Zabrzańskiej, Elektrowni Rybnik, samorządów Siemianowic Śląskich i Sosnowca oraz loży katowickiego Business Centre Club.

 

 

BIESIADA ŚLĄSKA

30 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się Biesiada Śląska - impreza charytatywna zorganizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Na balu zbierane były fundusze na pomoc dydaktyczną szkołom polskim i polonijnym za wschodnią granicą. Pozyskane fundusze pozwolą na realizację projektu, który zakłada, m.in.: organizację warsztatów dla nauczycieli i wyjazdowych szkół dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, dostarczenie polskich książek do szkół w Mołdawii, Kazachstanie, na Syberii, w Kirgistanie, Gruzji, na Białorusi i Ukrainie.

Patronat honorowy nad uroczystością objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr  hab. Wiesław Banyś.

 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU UPGOW

 

2 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, kierownictwo projektu: prof. dr hab. Alicja Ratuszna, dr Ewa Magiera i mgr Iwona Jarocka oraz prorektorzy, dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów uczestniczących w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISANIE POROZUMIENIA

9 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Euro-Centrum Sp. z o.o., Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Uczelnię  reprezentował JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

 

TRZECI KONKURS CHEMICZNY

17 lutego na Uniwersytecie Śląskim odbył się III Konkurs Chemiczny organizowany przez Instytut Chemii. Patronat nad konkursem objął dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik. 

Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowiły finał konkursu. III Konkurs Chemiczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wzięło udział 370 uczniów z ponad 60 szkół z całej Polski. Na otwarciu Konkursu obecni byli: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dyrektor Instytutu Chemii prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, z-ca dyrektora Instytutu Chemii ds. naukowych, dr Mieczysław Sajewicz - zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, prof. UŚ dr hab. inż. Stanisław Krompiec.

 

 

KONKURS „FIZYKA SIĘ LICZY”

24 lutego odbyła się pierwsza część ogólnopolskiego konkursu fizycznego „Fizyka się liczy”, zorganizowanego przez Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Konkurs  skierowany jest do uczniów szkół średnich i składa się z dwóch części. W pierwszej, po wykładach popularnonaukowych wygłoszonych przez dr. hab. Krzysztofa Wójcika oraz prof. dr. hab. Władysława Borgieła, uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe.  Po pierwszej części wyłonionych zostanie 20 finalistów. Druga część odbędzie się 17 marca i będzie równocześnie finałem. Laureaci konkursu w nagrodę wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Szwajcarii. Patronat nad konkursem objęli: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii  prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik i dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Krystian Roleder.

 

OPRACOWAŁA

AGNIESZKA SIKORA