Wydanie nr 6 (166) marzec 2009

Szanowni Czytelnicy!

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. Kazimierza Polańskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr. hab. Stefana Szymutki z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ. Ich śmierć dotknęła nas wszystkich, bowiem mieli przyjaciół nie tylko na swoim wydziale. Obaj byli osobami powszechnie szanowanymi i cenionymi, w swoich dziedzinach niekwestionowanymi autorytetami naukowymi, zaś dla uczniów niedoścignionymi Mistrzami. W bieżącym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" zamieszczamy wspomnienie o prof. Kazimierzu Polańskim, przysłane do redakcji przez Jego przyjaciela - prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Wójcika. W artykule tym autor wspomina, jak wielką rolę prof. Polański odegrał w procesie jego "wchodzenia w tkankę życia uniwersyteckiego" oraz jak bardzo imponowała mu wiedza "Hetmana", bo tak właśnie prof. Wójcik nazywa osoby wspaniałej osobowości, wielkiego serca, ludzi z piedestału... Jednocześnie pragniemy poinformować, że tekst wspomnieniowy o prof. Stefanie Szymutce zamieścimy w kwietniowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".

9 lutego w Uniwersytecie UŚ odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Euro-Centrum Sp. z o.o., Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Śląskim. Instytucja ta w swoich założeniach ma być miejscem spotkania biznesu z nauką. Dzięki temu przedsięwzięciu mamy szansę na większe wykorzystanie naszych badań naukowych oraz kapitału ludzkiego.

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin i 60. śmieci Grażyny Bacewicz. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr Urszulą Mizią z Wydziału Artystycznego UŚ, autorką transkrypcji Sonata da camera Grażyny Bacewicz na wiolonczelę i fortepian. Sonata da camera w wykonaniu dr Mizi została nagrana na CD "Klejnoty muzyki polskiej" w 2007 r. W czerwcu tego samego roku wykonana była podczas wielkiego koncertu na zakończenie roku artystycznego Bielskiego Towarzystwa Muzycznego, zaraz potem na Międzynarodowych Kursach Wileńskiej Akademii Muzycznej w Palandze oraz największym Litewskim Festiwalu w Wilnie. W roku 2008 na koncercie kameralnym w Trewirze i na Festiwalu w Finlandii. Utwór jest przyjęty przez publiczność z dużym zainteresowaniem.