Finał XI Konkursu Wiedzy Technicznej

W drodze po indeksy

Konkurs Wiedzy Technicznej, organizowany przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to jedna z form popularyzowania wiedzy technicznej wśród uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych województwa śląskiego. Dzięki niemu mogą oni doskonalić umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego świata. Celem Konkursu jest też poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach technicznych, których mogłaby zainteresować oferta edukacyjna Wydziału na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna lub Informatyka.

Konkurs, którego pomysłodawcą jest prof. dr hab. Jan Ilczuk - kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, organizowany jest od 1997 roku. Jest on podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbywa się na terenie szkół, ma na celu wyłonienie 4 - o osobowej reprezentacji szkoły. W roku 2007 ten etap konkursu odbył się na terenie poszczególnych szkół w terminie od 22 stycznia do 9 lutego br. Następnie zwycięzcy eliminacji szkolnych 21 marca br. w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 3 przystąpili do II etapu Konkursu Wiedzy Technicznej. Do udziału w uczelnianym, drugim etapie Konkursu zostało zakwalifikowanych 117 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie 12 miast województwa śląskiego. Pytania do II etapu zostały, jak co roku, opracowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Ilczuka. Zagadnienia konkursowe, w formie testów, obejmowały takie dziedziny, jak: fizyka, matematyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom i finalistom XI Konkursu Wiedzy Technicznej odbyło się 20 kwietnia br.

XI Konkurs Wiedzy Technicznej odbywał się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego i prezydentów miast - Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

JAN ILCZUK

Foto: Agnieszka Sikora
Laureatowi I miejsca Wojciechowi Kałuży gratuluje
prof. dr hab. Jan Ilczuk

Foto: Agnieszka Sikora
Finalistom gratulowali przedstawiciele władz
Sosnowca i Dąbrowy Górniczej

Lista laureatów XI Konkursu Wiedzy Technicznej:

Wojciech Kałuża - ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, I miejsce, Radosław Michalak - I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach, II miejsce, Michał Adamczyk - II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, III miejsce, Piotr Idzik - II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, finalista, Agnieszka Jaskólska - ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalistka, Łukasz Olejnik - II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, finalista, Łukasz Jęda - ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalista, Karol Kurcok - I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach, finalista, Rafał Findziński- Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, finalista, Grzegorz Nowicki - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, finalista, Paweł Bieroński - ZSO Nr 2, VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu, finalista, Miłosz Brożek - ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalista, Krzysztof Zobek - Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, finalista, Maciej Długosz - II LO im. St. Wyspiańskiego w Będzinie, finalista

Autorzy: Jan Ilczuk