Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Maj 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka, wklejka, rys., summ., Zsfg., 33 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba, indeks, wklejka, ilustr., summ., rés., 28 zł

Anna Tytkowska: Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie, bibliogr., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., 24 zł

KOMPARATYSTYKA. "Genus loci" w kulturze europejskiej. Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne. Red. Tadeusz Sławek, Aleksander Wilkoń, Zbigniew Kadłubek

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga Stawnicka: Aspekt - iteratywność - określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim), bibliogr., rys., summ., rez., 20 zł

PEDAGOGIKA. Zenon Gajdzica: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, bibliogr., aneks, tab., rys., wykr., summ., res., 45 zł

NAUKI o ZIEMI. Oimahmad Rahmonov: Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych, bibliogr., fot., rys., tab., summ., rez., tw. opr., 38 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria W. Wanatowicz

Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku

POLITOLOGIA. Tomasz Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie

LITERATUROZNAWSTWO. Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. Red. Dariusz Rott

Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Myśleć Śląsk

JĘZYKOZNAWSTWO. Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie (próba systematyki pieśni obrzędowych)

Paweł Płusa: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

Dorota Fox: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia

PEDAGOGIKA. Ewa Ogrodzka-Mazur: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym - studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo

Irena Przybylska: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży

NAUKI o ZIEMI. Iwona Kantor-Pietraga: Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jerzy Runge: Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wyd.2.