Nowe ekspozycje Muzeum WNoZ

Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi udostępniło zwiedzającym 3 nowe wystawy tematyczne, których autorką jest Ewa Budziszewska-Karwowska (na zdj.): "Pochodzenie skał magmowych", "Geneza paliw kopalnych" i "W świecie śląskich dinozaurów". Wystawa o charakterze dioramy przedstawia rekonstrukcję paleośrodowiska obszaru Śląska sprzed 240 milionów lat. Na wysokości oczu ukazuje nam się epizod z życia najstarszego na świecie dinozaura Silesaurus opolensis (wg. prof. Jerzego Dzika, PAN). Wystawy powstały dzięki dotacjom: Urzędu Miasta Będzina, Urzędu Miasta Sosnowca oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużą bryłę węgla podarowała kopalnia "Wesoła" z Mysłowic.

Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora