24 kwietnia 2007 r.

Johannes Georg Bednorz doktorem honoris causa UŚ

Uroczystość odbyła się w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Uroczystość odbyła się w sali Sejmu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Laudację wygłosił prof. dr hab. Krystian Roleder, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ
Laudację wygłosił prof. dr hab. Krystian Roleder,
dyrektor Instytutu Fizyki UŚ

Doktor J. Georg Bednorz, h.c. i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Doktor J. Georg Bednorz, h.c. i JM Rektor UŚ
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Od lewej stoją: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik, Doktor J. Georg Bednorz, h.c., JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UŚ prof. dr hab. Alicja Ratuszna, Prorektor UŚ ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor UŚ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś
Od lewej stoją: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki
i Chemii prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik, Doktor J.
Georg Bednorz, h.c., JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek, kierownik Zakładu Fizyki Ciała
Stałego Instytutu Fizyki UŚ prof. dr hab. Alicja
Ratuszna, Prorektor UŚ ds. Współpracy i Promocji
prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor UŚ ds.
Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś

Doktor J. Georg Bednorz, h.c.
Doktor J. Georg Bednorz, h.c.

Konferencja prasowa po zakończeniu uroczystości
Konferencja prasowa po zakończeniu uroczystości

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora