Kronika Uniwersytecka - Maj 2007

STYPENDYŚCI FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

26 marca 2007 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej podjęła decyzję o przedłużeniu stypendiów krajowych na 2007 r. Wśród laureatów znaleźli się dr Andrzej Bąk z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz mgr Michał Zatoń - doktorant Wydziału Nauk o Ziemi.

JUBILEUSZ JÓZEFA SZAJNY

Józef Szajna, wybitny scenograf, reżyser teatralny, malarz i grafik, uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 27 marca obchodził jubileusz swych 85. urodzin w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Okazją do tej uroczystości był dodatkowo Międzynarodowy Dzień Teatru. Wśród gości Józefa Szajny był m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, który otrzymał z rąk Jubilata piramidkę - pamiątkę modlitwy w intencji pokoju.

PROF. JUSZCZYK W RADZIE NAUKOWEJ UNIWERSYTETU W NITRZE

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego został członkiem Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja). Rada Naukowa zajmuje się m.in.: ustalaniem kierunków badań naukowych Wydziału, współpracą naukowo-badawczą z zagranicą, tworzeniem międzynarodowych zespołów badawczych, zatwierdzaniem stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz poparciem wniosków w procedurze o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, kierowanych do Słowackiego CK i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego zgłosił kandydaturę Pana prof. Stanisława Juszczyka do Wielkej Vedeckej Rady Uniwersytetu Ostrawskiego.

SEMINARIUM "PROJEKT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM"

30 marca w sali 221 przy ul. Bankowej 14 odbyło się seminarium Projekt kształcenia na odległość organizowane przez Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Centrum Technik Kształcenia na Odległość UŚ oraz Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr. hab. Macieja Sablika. Dyskutowano i prezentowano m.in. system kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim (prof. zw. dr hab. inż. Jan Piecha), platformy wspomagania systemu kształcenia na odległość (mgr Paweł Pawełczyk), elementy standaryzacji zasobów i oprogramowania pracowni e-learning ZSK (dr Jarosław Zyguła) oraz warsztaty e-learning (dr hab. Piotr Porwik, mgr Marcin Bernaś, mgr Tomasz Para, mgr Robert Król). Więcej

NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU FIZYKA - STUDIA POLSKO-FRANCUSKIE

Od 15 lutego br. uruchomiona została we współpracy z Uniwersytetem w Le Mans (Francja) nowa specjalność. Studenci fizyki, którzy ukończyli III rok studiów, obok proponowanych dotychczas specjalności, od nowego roku akademickiego 2007/2008 mogą podjąć polsko-francuskie studia, na specjalności Nanofizyka i materiały mezoskopowe-modelowanie i zastosowanie, po ukończeniu której uzyskają dyplomy magisterskie obu uczestniczących w programie uczelni. Warunkiem przyjęcia na tę specjalność jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

Zajęcia semestru VII i VIII odbywać się będą w macierzystych uczelniach i językiem wykładowym będzie język ojczysty. Pod koniec VIII semestru (maj-czerwiec) studenci polscy wyjeżdżają do uczelni francuskiej, a studenci z Francji do Instytutu Fizyki do Katowic, na staż zagraniczny, w trakcie którego poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach. Na ostatnim roku studiów wszystkie wykłady odbywają się w języku angielskim, niektóre z nich w systemie e-learning. W ostatnim semestrze studenci ponownie wyjeżdżają do partnerskich uczelni i tam przygotowują swoje prace magisterskie.

KONFERENCJA Z OKAZJI 50-LECIA UNII EUROPEJSKIEJ

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof. dr hab. Zygmunt Tobor oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Genowefa Grabowska wzięli udział w konferencji naukowej Jaka Unia Europejska - jaka Polska - jaki Śląsk w 2020?. Konferencja odbyła się 2 kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją, organizowaną z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, sprawował dr Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski. Więcej

KONSORCJUM BIOFARMA - ŚLĄSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII, BIOINŻYNIERII I BIOINFORMATYKI

3 kwietnia w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy Konsorcjum BIOFARMA - Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki.

Uniwersytet Śląski wraz z Politechniką Śląską, Śląską Akademią Medyczną oraz Instytutem Onkologii w Gliwicach uczestniczy w projekcie "Śląska BIO-Farma. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki". Celem projektu jest stworzenie w regionie południowym Polski sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinformatyki i biomedycyny. Projekt będzie obejmował realizację i wyposażenie inwestycji budowlanych zlokalizowanych w Gliwicach i Chorzowie.

ZMARŁA PROFESOR OKTAWIA GÓRNIOK

2 kwietnia 2007 r. zmarła prof. zw. dr hab. Oktawia Górniok, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wybitny specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, związana z Uczelnią od początku jej istnienia. Pani Profesor w latach 1982-1983 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a wcześniej Prodziekana. Przez wiele lat była także kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. Autorka wielu publikacji naukowych, monografii, komentarzy. Pełniła funkcję Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich, była członkiem Komitetu Naukowego PAN. Pani Profesor była promotorem wielu prac magisterskich i doktoranckich, a także wyjątkowo lubianym i cenionym wykładowcą. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma innymi nagrodami.

Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i człowieka o wielkim sercu.

STYPENDIA ZAGŁĘBIOWSKIE - SUKCES STUDENTÓW UŚ

W gronie 27 laureatów tegorocznej, piątej już edycji konkursu Fundacji Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny, tradycyjnie znaleźli się studenci Uniwersytetu Śląskiego. Zdobywcami stypendiów zostali Państwo:

  • Eleonora Dec - III r. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym
  • Katarzyna Gruszka - II r. pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
  • Dominika Janeta - III r. politologii na Wydziale Nauk Społecznych (OD w Rybniku)
  • Katarzyna Jelonek - V r. matematyki i III r. informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
  • Jacek Kijas - II r. teologii nauczycielskiej na Wydziale Teologicznym
  • Anna Kopeć - II r. geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
  • Ewa Śmiech - IV r. prawa na Wydziale Prawa i Administracji
  • Tomasz Słonka - II r. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Zagłębiowskie stypendia są adresowane do niezamożnych studentów, zamieszkałych w woj. śląskim i wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w studiowaniu. Cała ósemka naszych triumfatorów (stypendia zdobyli wszyscy, którzy zostali rekomendowani przez uczelnię) legitymuje się średnią ocen zbliżoną lub równą 5,00. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 4 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, a patronowali mu Prezydent Miasta Kazimierz Górski i Przewodniczący Rady Fundatorów Tadeusz Wnuk. Uniwersytet był reprezentowany przez Kanclerza dr. Jana Jelonka.

STUDENCI UŚ NA MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PRAWNICZYM

Od 12 do 14 kwietnia 2007 r. w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, Uniwersytet Śląski reprezentował Polskę na międzynarodowym konkursie prawniczym Telders International Law Moot Court Competition. Konkurs ma zasięg ogólnoeuropejski, każde państwo może być reprezentowane tylko przez jedną drużynę.

W tym roku zaszczyt reprezentowania Polski przypadł czwórce studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ: Barbarze Powolny, Damianowi Bielickiemu, Przemysławowi Plewni i Jarosławowi Rudemu. Opiekę naukową nad Studentami sprawuje dr Jacek Barcik - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Więcej

XV DNI ZIEMI W SOSNOWCU

13 kwietnia rozpoczęły się XV Dni Ziemi w Sosnowcu organizowane przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Obchody Dni Ziemi będą trwać ponad miesiąc i zakończą się 19 maja.

STUDENTKA UŚ ZDOBYŁA PUCHAR POLSKI

14 kwietnia 2007 r. na Hali Chochołowskiej odbyły się zawody im. Józefa Oppenheima będące finałową imprezą Pucharu Polski w narciarstwie wysokogórskim 2006/2007. W kategorii kobiet Puchar Polski w narciarstwie wysokogórskim 2006/2007 zdobyła Aleksandra Dzik (tegoroczna mistrzyni Polski), studentka MISH Uniwersytetu Śląskiego. Tym samym po raz pierwszy Puchar Polski w kategorii kobiet powędrował poza Zakopane!

ZWYCIĘSKI WEEKEND AZS UŚ

14 i 15 kwietnia 2007 r. - te dni należały do Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentanci Uczelni odnieśli szereg sukcesów w różnych dyscyplinach.

Na Mistrzostwach Polski Seniorów w karate Kyokushin reprezentacja AZS UŚ zdobyła:
- Agata Zjawińska (studentka psychologii) I miejsce (złoto) w kat. 65 kg
- Agnieszka Helińska (studentka filologii hiszpańskiej) II miejsce (srebro) w kat. 55 kg
- Magdalena Lewińska II miejsce (srebro) w kat. 65 kg
- mgr Michał Krzak (pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) I miejsce (złoto) w kat. 80 kg
- Drużynowo kobiety zajęły I miejsce.

Na Akademickich Mistrzostwach Polski w judo Michał Kubieniec zajął III miejsce w kat. do 73 kg. Akademickie Mistrzostwa Śląska w kolarstwie górskim to I miejsce Ilony Cieślar. II miejsce - Maja Michalska. Drużynowo Uniwersytet Śląski zajął II miejsce.

Na Akademickich Mistrzostwach Śląska w badmintonie Uniwersytet Śląski zajął także II miejsce.

JUBILEUSZOWE DRZEWKA

16 kwietnia o godz. 10.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w ramach obchodów 30-lecia Wydziału odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez dr. Ryszarda Kulika. O godz. 11.00 rozpoczęło się sadzenie przez studentów drzewek w parku, w okolicy Centrum Sztuki Filmowej Silesia. Organizatorem akcji było Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Psychologicznego we współpracy z Zakładem Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Katowice. W ramach obchodów 30-lecia Wydziału Samorząd Studencki Wydziału Pedagogiki i Psychologii zaprasił także na szereg wykładów otwartych. Więcej

POSIEDZENIE SENATU UŚ

17 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej, zatwierdzenie Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Studiów.

DNI OTWARTE UŚ I FESTIWAL NAUKI

Dzień otwartych drzwi Uniwersytetu Śląskiego odbył się we wtorek 17 kwietnia. Dwa kolejne dni, 18 i 19 kwietnia, to III Studencki Festiwal Nauk. Uroczyste otwarcie nastąpiło w kinie Światowid w Katowicach, a uświetnił je występ kabaretu "To Za Duże Słowo". W programie Studenckiego Festiwalu Nauki znalazły się m.in. interesujące wykłady, wystawy, prezentacje, warszaty, konkursy. Dodatkowo w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckiego Festiwalu Nauki Samorząd Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zaprosił do udziału w zajęciach przygotowanych przez Pracowników Wydziału. Zostały one zorganizowane dla uczniów szkół średnich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biologią, biotechnologią lub ochroną środowiska. Więcej

XI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

20 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień XI Konkursu Wiedzy Technicznej, nad którym patronat objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezydenci Miast - Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. Etap pierwszy odbył się na terenie poszczególnych szkół, w terminie od 22 stycznia do 9 lutego br. Zwycięzcy eliminacji szkolnych przystąpili 21 marca do II etapu Konkursu w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Do udziału w uczelnianym, drugim etapie Konkursu zostało zakwalifikowanych 116 uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie 11 miast województwa śląskiego. Pytania do II etapu zostały, jak co roku, opracowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ilczuka (pomysłodawcy konkursu). Zagadnienia konkursowe, w formie testów, obejmowały takie dziedziny jak: fizyka, matematyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne. Więcej

OPRACOWAŁ ŁUKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER