Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Czerwiec 2002

Stopień naukowy doktora uzyskali:

dr Agnieszka Szol WFil.
dr Mariusz Trawiński WFil.
dr Grażyna Tetela WNoZ
dr Izabela Dobrowolska WBiOŚ.
dr Roman Mizerski WBiOŚ.