I Międzynarodowe Dni Społeczne "Gaudeamus"

E - generacja a globalizacja

I Międzynarodowe Dni Społeczne Gaudeamus

Dni Społeczne "Gaudeamus" to jedno z wielu wydarzeń końca kwietnia br. w murach naszego uniwersytetu. 23 kwietnia na Akademii Ekonomicznej i 24 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ spotkali się studenci z wielu polskich uniwersytetów i jedna studentka z Uniwersytetu Lwowskiego, aby wziąć udział w konkursie "e - generacja a globalizacja" oraz aby wysłuchać ciekawych referatów zaproszonych gości.

Pewnie nie wszyscy z nas czują wspólnotę z e-generacją - pokoleniem ludzi dla których komputer jest najlepszym przyjacielem, wielu z nas jednak dostrzega, że świat się zmienia, wartości i cele młodych ludzi ulegają przetransponowaniu. E-generacja to pokolenie młodych ludzi, dla których globalizacja będzie oczywistością. Chcieliśmy rozpocząć dyskusję na temat szans i zagrożeń globalizacji na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Organizatorzy, którymi byli: Katolicki Związek Akademicki "Gaudeamus" oraz Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ postarali się aby organizacja Dni Społecznych stała na jak najwyższym poziomie zarówno logistycznym, jak i merytorycznym.

Do konkursu na najlepszą prace studencką na temat globalizacji zgłoszono 21 referatów, których autorami byli studenci różnych kierunków z takich uniwersytetów jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Artes Liberales, Uniwersytet w Poznaniu, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego i oczywiście Uniwersytet Śląski.

Inauguracją Dni była msza święta odprawiona przez duszpasterzy akademickich z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach: ks. dr. Marka Spyrę oraz ks. Ryszarda Kokoszkę. Po mszy świętej Gaudenoc - czyli uroczysta kolacja i spotkanie towarzyskie zaproszonych studentów. Od początku wszystko przebiegało znakomicie. Można było odczuć naukową atmosferę oraz entuzjazm i zaangażowanie studentów biorących udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nie było ono wywołane nagrodą główną w wysokości 500 PLN, która miał otrzymać autor najlepszego referatu.

Wybiła godzina zero i 23 kwietnia o 9.00 zasiedliśmy w murach Akademii Ekonomicznej, aby wysłuchać, co ma do powiedzenia młode pokolenie na temat jakże frapującej wszystkich globalizacji. Konferencję otworzył JM Rektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Jan Wojtyła, wyrażając zadowolenie z powodu idei zorganizowania Dni Społecznych, szczególnie zaznaczając rolę KZA Gaudeamus w kształtowaniu osobowości studentów. Po wystąpieniu Rektora AE prowadzący całość Wojciech Wierzbicki przedstawił Jury, w skład którego wchodzili: Prorektor Akademii Ekonomicznej prof. dr hab. Józef Biolik, dr Zbigniew Zagała z Instytutu Socjologii UŚ i Maciej Bernasiewicz reprezentujący zarówno Samorząd Studencki PiPS, jak i KZA Gaudeamus, którego jest v-ce przewodniczącym. Rozpoczął się konkurs.

O 12.00 publiczność zaczęła "walić drzwiami i oknami" a to z powodu faktu, iż JM Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek zaszczycił nas swoją obecnością i wygłosił fantastyczny referat, okraszony świetnymi rysunkami satyrycznymi z New Yorker'a, prezentowanymi na rzutniku.

Pierwsza część konkursu dobiegła końca około godziny 16.00, uczestnicy udali się na kolację, aby o 18.30 oddać się rozrywce podczas świetnego występu słynnego już w świecie Kabaretu Absurdalnego.

Drugiego dnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ wszystkich gości powitała nieoceniona i zawsze nas wspierająca Pani prof. dr hab. Zofia Ratajczak - prorektor ds. nauki UŚ. Wszystkich zachwyciła bezpośredniością i kontaktem, jaki nawiązała ze słuchaczami, mówiąc o szczególnej wrażliwości studentów i podkreślając, jak ważne jest, że takie zjawisko, jak globalizcja, stało się podstawą powstania tak wielu ciekawych prac studenckich. Po otwarciu przez Panią Profesor Ratajczak, swój wykład na temat "Siła, zakres i pola oddziaływania mediów" wygłosił Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - Rektor Lubelskiej Szkoły Biznesu.

Referatów konkursowych słuchaliśmy do obiadu, czyli do godz. 13.00, po czym Jury udało się na naradę. Ostatecznie I nagrodę przyznano Stanisławowi Burdziejowi z UMK w Toruniu, studentowi IV roku socjologii i I roku filologii włoskiej, za pracę pt.: "Chciałbym żyć w epoce prawdziwych podróży" (Claude Lévi - Strauss). O desakralizacji podróży w epoce globalnej wioski". Stachu właśnie otrzymał książkę ufundowaną przez DA Katowice oraz 500 złotych ufundowane przez Uniwersytet Śląski. II nagroda przypadła reprezentantce naszego Uniwersytetu Patrycji Rudnickiej, studentce V roku psychologii za pracę pt. "Osobowość czasów globalizacji". III nagrodę przyznano również studentce z UMK w Toruniu, Joannie Szalacha, za referat zatytułowany: "Demokracja, wolny rynek, rozwój - retoryka a działanie "Człowieka z Davos". Zarówno drugą, jak i trzecią nagrodę ufundowało Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach. Profesor Józef Biolik ufundował również osobiste wyróżnienie dla Oli Voznyuk z Uniwersytetu Lwowskiego. Olya nie posiadała się ze szczęścia.

Wieczorem wszyscy goście zostali zaproszeni na spektakl Sławomira Mrożka "Rzeźnia" w wykonaniu aktorów teatru Śląskiego, który akurat gościnnie występował w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Po spektaklu wszyscy rozjechali się do domów wyrażając głębokie zadowolenie, składając na ręce organizatorów setki gratulacji i podziękowań. Wszyscy prosili nas, abyśmy kontynuowali ideę organizowania corocznie Międzynarodowych Dni Społecznych.

My jako przedstawicielki organizatorów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji Dni. Szczególnie Władzom Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, JM rektorowi UŚ profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, Pani prorektor profesor Zofii Ratajczak, profesorowi Józefowi Biolikowi, doktorowi Zbigniewowi Zagale, Redaktorowi naczelnemu Gazety Uniwersyteckiej Panu dr. Dariuszowi Rott oraz wszystkim studentom, członkom samorządu PiPS i członkom KZA "Gaudeamus", którzy włączyli się aktywnie w przygotowania oraz pomagali w trakcie trwania Dni Społecznych.

Wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście otrzymali materiały konferencyjne a w tym CD-rom zawierający wszystkie prezentowane referaty i prezentację multimedialną Katolickiego Związku Akademickiego "Gaudeamus", który na dobre już zadomowił się na Uniwersytecie.

Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok aby wspólnie cieszyć się ze studiowania i z możliwości wymiany podglądów na frapujące nas tematy.