VI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY!

12 kwietnia 2002 w auli Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom VI Konkursu Wiedzy Technicznej. Wiosenne zmagania młodzieży szkół średnich z techniką zaczęły się w dniu 20 marca, kiedy to pięcioosobowe drużyny reprezentujące 24 szkoły ogólnokształcące i techniczne z Sosnowca, Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej zasiadły do rozwiązywania zadań testowych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i przedmiotów ogólnotechnicznych. Podsumowaniem Konkursu była uroczystość, w czasie której zgromadzeni goście, sponsorzy konkursowych nagród, uczestnicząca w konkursowych zmaganiach młodzież oraz nauczyciele i dyrektorzy dwudziesty czterech biorących udział w Konkursie szkół, zostali zapoznani z przebiegiem i wynikami VI Konkursu Wiedzy Technicznej.

Zwycięzcą konkursu został Marcin KAŁUŻA, uczeń IV klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Sosnowcu. Drugie miejsce zajął szkolny kolega Marcina, ubiegłoroczny zwycięzca, Tomasz KULIG. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w tegorocznej edycji Konkursu już w roku ubiegłym zapewnili sobie wstęp na kierunek "Wychowanie Techniczne" bez postępowania kwalifikacyjnego i będąc uczniami klasy trzeciej mieli już indeksy w kieszeni. Dlatego też uczniowie, którzy zajęli miejsca od 3 do 7 mogli oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymać również indeksy uprawniające ich do wstępu na kierunek "Wychowanie Techniczne" bez postępowania kwalifikacyjnego.

Miejsce trzecie przypadło w udziale Michałowi KRUPIŃSKIEMU uczniowi z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Czwarte miejsce zajął Paweł KĘDZIOR z IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, miejsce piąte przypadło Piotrowi MOKREMU z sosnowieckiego Zespołu Szkół Energetycznych, Patryk BOCHENEK z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sosnowcu był szósty a Paweł DETKO z Technicznych Zakładów Naukowych w Dabrowie Górniczej siódmy. Marcin BRONIKOWSKI z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sosnowcu i Rafał PŁUCIENNIK z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu to zdobywcy ósmego i dziewiątego miejsca.

Należy zaznaczyć, iż uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica już po raz trzeci z rzędu wygrywają nasz Konkurs. Nie ma w tym nic dziwnego. Liceum to należy do najlepszych w naszym regionie i od lat słynie z wysokiego poziomu nauczania szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych. Poza tym, młodzież z tej szkoły może czuć się w murach budynku Wydziału Techniki UŚ przy ul. Żeromskiego 3 niemal jak u siebie, gdyż właśnie tutaj wiele lat temu mieściła się ta właśnie szkoła. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że uczniom tej zasłużonej placówki oświatowej w konkursowych zmaganiach pomagały już nie tylko mury tego budynku ale i duch samego Stanisława Staszica.

Zanim jednak grupa laureatów odebrała nagrody rzeczowe i promesy uprawniające ich do podjęcia studiów na kierunku Wychowanie Techniczne bez postępowania kwalifikacyjnego, wielu innych uczniów odebrało równie cenne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Przyznanie tak wielu nagród było możliwe dzięki gronu wiernych przyjaciół naszego Konkursu, do którego należą władze miejskie Sosnowca - na czele z Prezydentem Miasta Panem mgr Michałem Czarskim i Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Panem mgr Andrzejem Równickim, Będzina, i Dąbrowy Górniczej, władze Powiatu Będzińskiego, władze rektorskie UŚ, władze dziekańskie WT i występujące po raz drugi w roli sponsora i patrona medialnego naszej imprezy Radio REZONANS.

Nasze szczególne podziękowania kierujemy również do Pani Mirosławy Łukaszek szefowej Biura Promocji i Karier UŚ, Pana dr Jana Jelonka Dyrektora Administracyjnego UŚ i Pana mgr Edwarda Wąsiela Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych UŚ za wszechstronną pomoc w organizacji naszego Konkursu.

Dziękujemy bardzo nam życzliwym pracownikom Firmy Uni Mensa, którzy zadbali o dostarczenie konkursowiczom słodkiego "co nieco". Szefowie tej Firmy Pani Magdalena Dolipska i Pan Stanisław Chumiński osobiście zadbali również o gastronomiczną - smakowitą i różnorodną - część spotkania władz Wydziału Techniki z zaproszonymi gośćmi, które odbyło się po oficjalnej części uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

W czasie tego spotkania pracownicy Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych - główni organizatorzy tej imprezy - usłyszeli znów wiele ciepłych słów pod adresem tej znanej w środowisku szkolnym Zagłębia Dąbrowskiego imprezy a w "Kronice Wydziału Techniki" znów mogliśmy odczytać słowa świadczące o uznaniu jakim cieszy się Konkurs Wiedzy Technicznej wśród ogromnej rzeszy młodzieży szkolnej z Zagłębiowskich szkół średnich, dyrekcji tychże szkół i nauczycieli oraz władz miejskich i oświatowych.

I chociaż wciąż mamy w pamięci wszystkie problemy i trudności, które w czasie przygotowywania tej dużej imprezy musieliśmy rozwiązać, to jednak uśmiechnięte twarze młodzieży, miłe słowa uznania naszych gości i życzliwość naszych wiernych przyjaciół rekompensowały te trudne chwile. Był to nasz skromny wkład do całego cyklu imprez, w roku, w którym nasze miasto obchodzi jubileusz 100 - lecia nadania praw miejskich a rok 2002 dzięki staraniom władz Sosnowca jest "rokiem kiepurowskim". My nie żałujemy ani chwili spędzonej przy organizacji naszego konkursu i już mówimy: do zobaczenia za rok.