Nowa książka "najlepszego językoznawcy wśród literatów
i najlepszego literata wśród językoznawców"

5 kwietnia br. w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ odbyło się spotkanie autorskie z Prof. dr hab. Aleksandrem Wilkoniem z okazji wydania jego najnowszej książki pt. Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu.

Profesor Aleksander Wilkoń jest autorem bardzo aktywnym (publikuje także we Włoszech i Francji), szczególnie cenionym przez studentów polonistyki. Ostatnie z publikacji profesora to wznowienie Typologii odmian językowych współczesnej polszczyzny, czy 11 tom Języka artystycznego (pod red. A. Wilkonia i D. Ostaszewskiej) poświęcony twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Pozycje wydane przez Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" to dwa zbiory studiów: Język artystyczny. Studia i szkice oraz Dzieje języka literatury polskiej.

foto

Wprowadzająca uczestników spotkania w problematykę Spójności i struktury tekstu prof. dr hab. D. Ostaszewska stwierdziła, że jest to kompendium wiedzy o zagadnieniach tekstologicznych, stale przecież obecnych w pracach językoznawczych. Pani profesor zwróciła też uwagę na bibliografię - wzbogacające książkę pozycje podstawowe i poszerzające wiedzę tytuły dodatkowe, jak również bogato przytoczoną literaturę zagraniczną.

Spójność i struktura tekstu to rozprawa naukowa napisana w sposób zwięzły i przystępny, zagadnienia w niej przedstawione zilustrowane są celnie dobranymi przykładami. Książka składa się z pięciu części merytorycznych: część I obejmuje wiadomości z zakresu lingwistyki tekstu, w części II i III autor zajmuje się zewnętrzną organizacją tekstu, w IV znajdziemy rozważania na temat: tekst a gatunek, zaś V mówi o typologii gatunków, opisując gatunki literackie i nieliterackie. Jak podkreślała prof. Ostaszewska wywody są jasne i rzeczowe, skierowane zarówno do studentów, jak i językoznawców, literaturoznawców czy teoretyków literatury zainteresowanych badaniami nad tekstem.

Profesor Wilkoń przedstawił Spójność i strukturę tekstu jako książkę polemiczną ze szkołą językoznawczą prof. Mayenowej i nowymi kręgami językoznawców, chcącymi podważyć pewne nurty badawcze istniejące w strukturalizmie (o którym powiedział, że "był, jest i długo pozostanie najważniejszą przygodą intelektualną i poznawczą w humanistyce XX w.").

We wstępie czytamy: "Chcemy w tej pracy mówić o lingwistyce tekstu mając stale na uwadze nieskończone ilości tekstów i wielką różnorodność czynników tekstotwórczych. (...) Struktura tekstu to nie struktura kryształu ani nawet nie lanque, ale decyzje i wybory, które często nie ulegają konwencjonalizacji i nie tworzą twardych form gramatycznych ludzkiej mowy".

A. Wilkoń: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków 2002.