Nowe książki - Kwiecień 1996

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

PRACE NAUKOWE

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura rosyjska w nowych interpretacjach. Red. Halina Mazurek-Wita. Katowice 1995, bibl., rez., sum., 6, 5o zł

Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku. Red. Grażyna Szewczyk. Katowice 1995, bibl., Zsfg., sum., 5 zł

Od baroku ku pozytywizmowi. Studia historycznoliterackie. Red. Renarda Ocieczek przy współudziale Janusza Ryby. Katowice 1995, bibl., indeks osobowy, rez., sum., 5 zł

Michał Mrozowicki: Michel Tournier et l`art de la concision. Katowice 1995, bibl., streszcz., sum., 7, 5o zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Elżbieta Gondek: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim (1795-1863). Katowice 1995, indeks, tab., fot., bibl., sum., Zsfg., 8 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Joanna Wilk-Racięska: El art*culo y la genericidad a la castellana. La distribuci*n en los sintagmas nominales simples. Katowice 1995, indeks, streszcz., sum., 5 zł

Współczesne problemy dydaktyki języka rosyjskiego na różnych poziomach nauczania. Red. Maja Szymoniuk. Katowice 1995, bibl., streszcz., sum., 4, 5o zł

FILOZOFIA. Bogdan Ogrodnik: Ontologia czasu konkretnego. Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 6, 5o zł

NAUKI POLITYCZNE. Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Red. Janusz Sztumski, Katowice 1995, bubl., tab., sum., Zsfg., 4 zł

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Gabriela Porębina, Stanisław Poręba: Historia literatury rosyjskiej 1917-1991. Katowice 1996 (dodruk), indeks nazwisk, 14 zł

MATEMATYKA. Andrzej Biela: Wstęp do logiki algorytmicznej. Wydanie drugie. Katowice 1995, bibl., indeks, rys., 8, 5o zł