OPŁATY SEMESTRALNE ZA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE

Kierunek Kwota w n. zł
Prawo
I rok 1100
II rok 1000
III rok 900
IV rok 800
V rok 700
Administracja
I rok 900
II - IV rok 800
V rok 700
Administracja zawodowa 800
Policencj. st. administracyjne 1100
Biologia 800
Geografia
I - IV rok 700
V rok (nauczyciele) 600
V rok (pozostali) 700
Geologia
I - II rok 700
Organizacja produkcji tv-film 850
Pokolegialna fil. germańska 1200
Pokolegialna fil. romańska 1200
Pokolegialna fil. angielska 1200
Fil. rosyjska po KJB 600
Filologia polska 800
Bibliotekoznawstwo 800
Kulturoznawstwo 800
Pedagogika 700
Psychologia 1200
Politologia
I rok 800
II - IV rok 750
V rok 600
Historia
I rok 800
II - IV rok 750
V rok 650
Filozofia
I rok 800
II - III rok 750
Socjologia
I rok 800
II - III rok 750
Wychowanie techniczne 700
Matematyka 600
Fizyka
I rok 800
II rok 600
Chemia 800
Kolegium Języka Biznesu 1100
Marketing i zarządzanie 850
Pedagogika (Cieszyn) 700
Wychowanie muzyczne 800
Wychowanie plastyczne 800