BIBLIOTEKA W SIECI

Oficjalna i zarazem uroczysta inauguracja sieciowego systemu rozpowszechniania baz danych, który "spiął" biblioteki akademickie Katowic i Opola jest wydarzeniem o trudnej do przecenienia doniosłości dla naszej uczelni i dla regionu. W Uniwersytecie Śląskim rangę tego faktu mogło by przyćmić jedynie zbudowanie gmachu dla biblioteki, a przynajmniej solidnych magazynów. A i to nie takie pewne.

Stało się to 20 marca w przerwie towarzyszącej zdarzeniu konferencji na temat "Elektroniczna biblioteka dzisiaj - nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich". W materiale informacyjnym przygotowanym z tej okazji przez Bibliotekę Główną UŚ - gospodarza i beneficjenta sieci - czytamy: "System (... ) to elektroniczna biblioteka, która zdolna jest zgromadzić niewyobrażalnie wielką ilość informacji i udostępniać ją bez przerwy o każdej porze dnia i nocy, w jednym czasie dowolnej ilości użytkowników podłączonych w dowolnym miejscu do sieci komputerowej. Udostępniana informacja może być zarówno skierowana do właściwego dokumentu ( bazy bibliograficzno-katalogowe), może dostarczać gotowych danych z baz faktograficznych, mogą to być wreszcie dowolne dokumenty, takie jak zawartość czasopism, tekst książek czy też zapisy dźwiękowe, zapisy obrazów czy też zapisy wideo. Postać elektroniczna baz danych oraz coraz większej ilości najważniejszych publikacji naukowych i profesjonalnych jest dostępna obecnie na zagęszczonym nośniku informacji jakim jest dysk optyczny CD-ROM. Nośnik jest wykorzystywany do bardzo szybkiego przeładowania nawet największych światowych baz danych. Bazy krajowe, regionalne czy ściśle lokalne mogą być przeładowane z dowolnego nośnika, na jakim się znajdują. Wszystkie te bazy i dokumenty w zainstalowanym w Uniwersytecie Śląskim systemie InfoWare CD/HD brytyjskiej firmy Info Technology Supply Ltd. będą w ustawicznym dostępie dla upoważnionych użytkowników podłączonych w dowolnym miejscu sieci komputerowej lokalnej lub sieci Internet". Dodajmy, że instalacja systemu jest realizowana ze środków uzyskanych z programu Tempus we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, uniwersytetami w Opolu, Tours, Trewirze i Brukseli.

Do bardziej szczegółowej informacji o tym co na stałe już będzie dostępne dzięki sieci - będziemy wracać w kolejnych wydaniach GU.

A obecnie chcemy koniecznie zachęcić do szybkiej wizyty w Bibliotece albo do połączenia się z nią w sieci uczelnianej ( kto ma dostęp i wie jak) bowiem tylko do 20 kwietnia można będzie skorzystać z dostępu do demonstracyjnie zainstalowanych - czyli okresowo, okazjonalnie - CD-ROM - owych baz danych o następujących tytułach: ABI/Inform * Arts and Humanities Citation Index * Compendex Plus *Complete YearBook Collection *Current Contents-Life Sciences * Dervent Biotechnology Abstracts * Dissertation Abstracts Ondisc * Embasy CD: Cardiology * FSTA * GEOGASE * GeoRef * Index to Scientific and Technical Proceedings * Index to Social Sciences and Humanities Proceedings * INSPEC * TOXLINE *

Autorzy: F.S.