ZAPRZYSIĘŻENIE REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zbliżające się wybory rektorskie wywołują nastrój pewnej nerwowości, charakteryzującej się gorączkowym poszukiwaniem odpowiedniej dla siebie pozycji zarówno w przyszłej strukturze uczelni jak i dosłownie czyli przyjęcia przemyślanej i wcześniej przećwiczonej postawy wobec kandydata na to zaszczytne stanowisko. Kontrolując głębokość ukłonu oraz spontaniczność szczerego uśmiechu - pracownicy uniwersytetu nie tylko że gubią się w domysłach jakież to wywołali u kandydata wrażenie, ale gubią również w tych lansadach ważne dokumenty. Właśnie jeden z takich zagubionych dokumentów trafił przypadkiem do redakcji i poniżej przedstawiamy go jako dowód na to jak niesprawiedliwe są pochopne oceny wymienionych zachowań. To nie serwilizm a obywatelska troska o przyszłość nauki polskiej.

I. MIEJSCE UROCZYSTOŚCI

Idealnym miejscem na przeprowadzenie ZAPRZYSIĘŻENIA wydaje się być plac budowy nowej auli Wydziału Nauk Społecznych. Przesłanki przemawiające za tym wyborem są następujące:

1) Miejsce to sugeruje "roboczy" a nie odświętny charakter pracy Rektora i Senatu.
2) Symbolizuje budowę nowych zrębów życia uczelni w czym będziemy mogli uczestniczyć niejako "in statu nascendi".
3) Amfiteatralny kształt placu budowy dodaje antycznej powagi uroczystości.
4) Takie umiejscowienie pozwala zerwać ze sztampą i rutyną błędnie dotychczas interpretowanymi jako t r a d y c j a (sic!).

II. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

1) Otwarcie następuje z chwilą nadejścia Rektorów i Senatu oraz zaproszonych gości.
2) O nadejściu ww. informuje zasłużona pracownica rektoratu p. Róża Kiołbasa, która okrzykiem: Idooo sygnalizuje by widzowie powstali z miejsc.
3) Stojący w oknach ORPAN-u chór z Cieszyna śpiewa tradycyjną pieśń "Gospodarzu - włodarzu, przybywaj nam".
4) Przybyli zajmują miejsca na fundamentach zaznaczone egzemplarzami "Gazety Uniwersyteckiej" co w warunkach budowy pozwoli zachować czystość tóg.
5) Odchodzący Rektor otwiera uroczystość. Ponieważ dźwięki dochodzące z placu budowy mogą zagłuszać treść przemówienia, pracownicy Działu Aparatury i Zaopatrzenia powtarzać będą poszczególne zdania przemawiającego tak by dotarły one do wszystkich widzów.
6) Po otwarciu uroczystości głos zabierają pracownicy naukowi, których okolicznościowe referaty świadczyć mają o różnorodności kierunków badań prowadzonych na uczelni. Zarówno propozycje personalne, tematyczne jak i kolejność wystąpień to kwestia otwarta na wszelkie uwagi i sugestie.

- prof. Tadeusz Miczka (Wydział Filologiczny):
"Szanowni Członkowie Akademii!!" (Prawykonanie uroczystego przemówienia z roku 1982 przygotowanego na wypadek otrzymania przez polski film nagrody Oskara).

- prof. Jerzy Konieczny (gościnnie):
"Wiem, ale nie powiem" (Wykład niemy).

- prof. Tadeusz Sławek (Wydział Filologiczny):
"Jim Morrison jakiego nie znałem" (Wykład monograficzny ilustrowany brawurowym wykonaniem utworu Light My Fire przez orkiestrę dętą Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Przyszowic).

- prof. Jan Malicki (Biblioteka Śląska):
"Estreicher tego nie odnotował czyli co znalazłem w piwnicach Biblioteki Śląskiej albo Nowy Atlas grzybów polskich".

- prof. Piotr Fast (Wydział Filologiczny):
"Edyp współczesny. Na tropach nieistniejącej poezji Pawki Morozowa".

- prof. Wacław Wojciechowski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
"Fauna koryta rzeki Rawy ze specjalnym uwzględnieniem okolic mostu na ulicy Bankowej".

- dr Zygmunt Woźniczka (Wydział Nauk Społecznych):
"Listy Bolesława Bieruta do Hanny Banaszak. Fikcja czy prowokacja? "

- dr Krzysztof Czekaj (Wydział Nauk Społecznych):
"Walka mniejszości seksualnych na Śląsku o swoje prawa. Na przykładzie hotelu robotniczego w Radzionkowie rok 1954"

- dr Jan Jelonek (Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu):
"Borne Sulinowo - odzyskana Atlantyda"

- dr n. med. Wacław Drząszcz (Przychodnia Akademicka dla Szkół Wyższych):
"Daj ać ja cię pobruszę, a ty poczywaj" czyli fantazje erotyczne studentek I roku Wydziału Filologii polskiej. Stan badań na dzień 18. 03. 1996, godz. 22, 2o.

- mgr Janina Walewicz - Strzępka (Z-ca Kwestora UŚ):
"Wykaz nierozliczonych zaliczek pobranych przez pracowników naukowych UŚ za lata 1994-1996".

7) Po zakończonych referatach głos zabiera nowy Rektor, który odkładając dotychczas używany łańcuch, symbol władzy rektorskiej ze słowami: Idź złoto do złota, my Polacy etc. ... zakłada dar górników kop. Katowice, czyli łańcuch stalowy (PN 84 543 0 13). Ze względu na ciężar łańcucha wskazane jest by wytypowane wcześniej osoby podtrzymywały słaniającego się Rektora.

8) Nowy Rektor wygłasza inauguracyjne przemówienie, w którym:

- Dziękuje ( za okazane zaufanie),
- Liczy (na współpracę),
- Obiecuje (dołożyć starań).

Pracownicy Działu Aparatury i Zaopatrzenia powtarzając (patrz cz. II, pkt 5) słowa przemówienia winni wznosić okrzyki w językach obcych, co ma podkreślić internacjonalistyczny charakter uroczystości oraz związki UŚ z uniwersytetami zagranicznymi. Dobór haseł mgr Piotr Pradela. Oto wybrane przykłady: Raz maty rodyła. Right or wrong, my country. Mehr Licht. Panem et circenses. Rien ne va plus. Czy choćby: Napime se vinecka/ vodu pije żabicka. Należy pamiętać by pracownicy owi zanadto rozochoceni nie wznosili okrzyków ogólnie uważanych za obelżywe bądź wulgarne, co wprawdzie oddaje idealnie charakter ich pracy, ale nie licuje z powagą uroczystości.

9) Propozycje do części artystycznej.

- dr Marian Kisiel: Moje ulubione, własne wiersze - melodeklamacja.
- mgr Piotr Zawojski: Moi ulubieni aktorzy w swych życiowych rolach. Scenki pantomimiczne.

a) Anthony Hopkins - Milczenie owiec
b)Marlin Monroe - Słomiany wdowiec
c) Boris Baboczkin - Czapajew
d) Rekin-ludojad - Szczęki

- Zespół "Katowice" wiązanka melodii pt. Dała bym ci ale nie dom.

10) ZAPRZYSIĘŻENIE kończy się wraz z wyjściem władz uniwersytetu i zaproszonych gości. Chór śpiewa starą pieśń z okresu plebiscytu Erwin, Erwin ty stara gorzoło.

11) Robotnicy leją za prawem. Przepraszam zaprawę. Oczywiście, że z a p r a w ę.