Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Kwiecień 1996

Stanowisko profesora zwyczajnego UŚ otrzymał:

prof. dr hab. Roman Ger z INSTYTUTU MATEMATYKI

Stopień doktora habilitowanego uzyskał:

dr hab. Aleksander Bródka z WMFCh

Stopień doktora uzyskał:

dr Wiesław Sacher - WPiPs