Nowe książki - Marzec 1996

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

PRACE NAUKOWE

FILOZOFIA. Józef Bańka: Time and Method: Reflections on a Recentiori Method. Katowice 1995, bibl., streszcz., Zsfg., rs. 5 zł
Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych. Katowice - Wisła 7-17 maja 1995 roku. Red. Józef Bańka. Katowice 1995, 4, 5o zł

EKONOMIA. Przeobrażenia w urynkowieniu polskiej gospodarki. Red. Mieczysław Syrek. Katowice 1995, bibl., wykr., tab., Zsfg., sum., 7, 50 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Skamander. T. 10: Studia i szkice. Red. Ireneusz Opacki przy współudziale Jana Piotrowiaka. Katowice 1995, indeks, sum., rez., 5, 5o zł
Essays in American Literature. Ed. Teresa Pyzik. Katowice 1995, streszcz., rs., 4 zł
Dariusz Rott: Staropolskie chorografie. Początki - rozwój - przemiany gatunku. Katowice 1995, bibl., indeks, sum., Zsfg., 6 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Język Artystyczny", t. 9. Red. Aleksander Wilkoń przy współudziale Bożeny Witosz. Katowice 1995, bibl., sum., rs., 5, 5o zł

Piotr Żmigrodzki: Zadania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy. Katowice 1995, bibl., sum., r*s., 5, 5o zł

"Neophilologica", t. 11: Studia językoznawcze. Red. Władysław Banyś. Katowice 1995, bibl., streszcz., rez., 6 zł
Aspekte der Wortschatzbeschreibung f*r Zwecke des Fremdsprachenunterrichts. Herausgegeben von Jan Iluk. Katowice 1995, bibl., streszcz., sum., 5 zł

KULTURA I SZTUKA. Kultura ludowa na pograniczu. Red. Daniel Kadłubiec. Katowice 1995, sum., rez., 5 zł

PRAWO. Józef Nowacki: Rządy prawa. Dwa problemy. Katowice 1995, bibl., sum., Zsfg., 5 zł

PEDAGOGIKA. Edukacja aksjologiczna. T. 3: O tolerancji. Red. Katarzyna Olbrycht, Katowice 1995, sum., rez., 4 zł

PSYCHOLOGIA. "Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy", t. 12/21: Bezrobocie psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej. Katowice 1995, bibl., wykr., tab., rez., sum., 6, 5o zł

DEMOGRAFIA. Jan Tkocz: Statystyczna charakterystyka wsi i miast województwa toruńskiego w 1988 roku. Katowice 1995, bibl., mapy, tab., sum., Zsfg., 3, 5o z FIZYKA I CHEMIA METALI. "Fizyka i Chemia Metali", t. 14, Red. Jan Barcik. Katowice 1995, bibl., rys., tab., 4 zł

S K R Y P T Y

PSYCHOLOGIA. Michał Sieliwończyk: Elementy informatyki dla psychologów. Katowice 1995, bibl., rys., 4, 5o zł

FIZYKA I CHEMIA METALI. Zbigniew Bojarski, Eugeniusz Łągiewka: Rentgenowska analiza strukturalna, wyd. II poprawione i poszerzone. Katowice 1995, bibl., tab., rys., skorowidz, 14 zł.