KALENDARZ WYBORCZY

Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów: do 16 kwietnia

Zgłaszanie - do Uczelnianej Komisji Wyborczej - kandydatów na rektora: 18 kwietnia - 5 maja

Wybory rektora: 20 maja

Wybory prorektorów: 28 maja

Wybory dziekanów: 3 - 5 czerwca

Wybory prodziekanów: 10 - 12 czerwca

Wybory przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów: do 30 czerwca