KOGO WYBIERZEMY ?

Regulamin wyborów już mamy. Mamy też jeszcze trochę czasu na zastanawianie się - kogo. Także - na to aby "popracować" nad kandydatami, którzy wydają się nam najgodniejsi. Wobec ogromu czekającej rektorów i dziekanów pracy bledną splendory tych funkcji.

Gazeta Uniwersytecka bardzo chce się przyczynić do uczynienia kampanii wyborczej kampanią merytoryczną, debatą nad przyszłością uczelni. Poza niniejszym numerem do wyborów pozostały jeszcze dwa wydania GU. Zapraszamy wszystkich członków naszej społeczności do takiej debaty, oczywiście najgoręcej tych, między którymi przyjdzie nam wybierać.

Ekipa entuzjastów Internetu z CTO zgłasza inicjatywę poprowadzenia kampanii wyborczej za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej. Kandydaci - zwłaszcza na urząd rektora - mogliby przedstawić swój program tą drogą a my wszyscy moglibyśmy kierować w ten sam sposób do nich pytania i żądać odpowiedzi. Jak się dobrze zastanowić to inicjatywa ta ma nie tylko same zalety, ale pewnie także sporo przewag nad tradycyjnymi sposobami prezentacji programów wyborczych i samych kandydatów oraz ich konfrontacji z "elektoratem". Jeśli uda się zrealizować propozycję, przede wszystkim jeśli zgodzą się na nią kandydaci - o technicznych zasadach komunikacji wyborczej poinformujemy w następnych wydaniach.